Baltijā

No Barikadopēdija

 

Boļševismu — starptautiskai tiesai

 

Lietuvas Republikas Augstākā Padome griezusies pie demokrātisko valstu parlamentiem, juristu organizācijām un sabiedriskajiem darbiniekiem ar priekšlikumu sarīkot Viļņā starptautisku prāvu pret boļševismu un tā doktrīnu realizētājiem.

 

Aicinājums karavīriem no Lietuvas

 

Lietuvas Republikas valdība visus Lietuvas jauniešus, kas dien padomju armijas daļās, kuras dislocētas gan Lietuvas teritorijā, gan arī ārpus tās, neatstāt karaspēka daļas, kamēr nebūs attiecīgas PSRS Aizsardzības ministra pavēles.

 

Lietuvas vīzas ārzemniekiem

 

Ar Lietuvas valdības rīkojumu, sākot ar 1991. gada 26. augustu, jautājumus, kas saistīti ar ārvalstnieku un bezpavalstnieku iebraukšanu Lietuvas Republikas teritorijā un izbraukšanu no tās, risina Lietuvas Ārlietu ministrija, balstīdamās uz Lietuvas Republikas likumiem, tās starptautiskajiem līgumiem un vispārējām starptautisko tiesību normām. Saskaņā ar Lietuvas valdības rīkojumu Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas, KPFSR un PSRS pilsoņi iebrauks Lietuvas Republikā un izbrauks no tās bez vīzām, ja viņu iebraukšanas un izbraukšanas jautājumi ar starptautiskiem līgumiem vai nolīgumiem ar šīm valstīm netiks izlemti citādi. Polijas Republikai tiks iesniegts priekšlikums apspriest iespējas abu valstu pilsoņiem iebraukt un izbraukt bez vīzām.

Lietuvas valdība uzlikusi par pienākumu Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijai līdz 1991. gada 29. augustam iesniegt savus priekšlikumus par konsultācijām jautājumos par diplomātisko un konsulāro attiecību nodibināšanu ar Austrijas Republiku, Dāniju, Čehijas un Slovākijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku, Polijas Republiku, Norvēģiju, Franciju, Zviedriju, PSRS, KPFSR, Vācijas Federatīvo Republiku un citām valstīm. Šīm konsultācijām tiks izveidotas speciālas misijas.

 

Karavīri slēpj valsts noziedzniekus

 

Lietuvas Republikas ģenerālprokurors griezies pie PSRS aizsardzības ministra ar lūgumu dot rīkojumu Viļņas garnizona pulkvedim V. Frolovam izdot valsts noziedzniekus — LKP (PSKP) CK locekļus Mikolu Burokeviču, Aļģimantu Naudžūnu un citus, kas aktīvi atbalstīja valsts ārkārtējā stāvokļa komiteju. Orderi viņu apcietināšanai parakstījis Lietuvas ģenerālprokurors, taču Viļņas garnizona priekšnieks (šī garnizona teritorijā slēpjas Burokevičs, Naudžūns un citi) atsakās viņus izdot Lietuvas Republikas varas iestādēm.

 

Lietuvā izbeigta muitas darbība

 

Ar Lietuvas valdības lēmumu 1991. gada 26. augustā pulksten 00.00 Lietuvas Republikas teritorijā izbeidz darbību PSRS muita un tās funkcijas pārņem Lietuvas Republikas muitas departaments. Šis lēmums pieņemts, pamatojoties uz Lietuvas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par starpvalstiskajām attiecībām, kā arī uz protokolu, ko 1991. gada 23. augustā parakstīja Lietuvas Republikas valdības un PSRS Valsts Drošības komitejas pārstāvji. Lietuvas Republikas muitas departamentam uzdots, ja nepieciešams, mēneša laikā likvidēt atsevišķus muitas dienestus, kā arī nodibināt jaunus Lietuvas Republikas muitas dienestus.

 

IKP mantu nodod Igaunijas Augstākajai Padomei

 

Patstāvīgā Igaunijas komunistiskā partija pēc savas iniciatīvas nodod IKP CK namu un autobāzi Igaunijas Republikas Augstākajai Padomei, teikts IKP CK pirmā sekretāra Enna Arno Sillari parakstītajā paziņojumā, kas datēts ar 25. augustu. IKP grib kopīgi ar Augstāko Padomi un valdību meklēt iespējas IKP īpašuma labākai izmantošanai. IKP biedri, kas ievēlēti PSKP vadošajos orgānos, vairs neuzskata sevi par šīs organizācijas biedriem.

 

Pēc LETA – «Baltija» materiāliem