Par PSKP demokrātisko platformu

No Barikadopēdija

Par PSKP demokrātisko platformu būs runa pēc nedēļas, 20. un 21. janvārī, Maskavā PSKP Demokrātiskās platformas piekritēju konferencē, ko organizē Maskavas partijas klubs «Komunisti par pārbūvi». Konferences programmā paredzēts: pieņemt deklarāciju par demokrātiskā virziena izveidošanu partijā; apspriest demokrātiskās platformas programmas dokumenta projektu; apspriest PSKP jauno statūtu projektu; ievēlēt koordinācijas padomi. Programmas dokumenta un PSKP jauno statūtu projektu sagatavojis Maskavas partijas klubs; ar šiem projektiem var iepazīties Latvijas Universitātes partijas komitejā.

Statūtu projektā paredzēta radikāla partijas demokrātiskā reforma; atteikšanās no monopola uz varu un daudzpartiju politiskās sistēmas, vispārcilvēcisko vērtību prioritātes atzīšana, īpašuma formu plurālisma un tirgus ekonomikas atzīšana, ideju plurālisma atzīšana (partijā var būt cilvēki ar dažādu filozofisko un reliģisko pārliecību), pāreja uz PSKP federatīvo uzbūvi — savienoto republiku kompartiju savienību, atsacīšanās no iepriekšējās «demokrātiskā centrālisma» formas (platformu, frakciju un grupējumu brīvība, ievērojot rīcības vienotību).

Piedalīties konferencē tiek aicinātas jebkuru uzņēmumu, organizāciju partijas organizācijas, partijas klubi un jebkuri komunistu grupējumi, ja to biedru skaits nav mazāks par pieci. Ja jūsu partijas organizācija neatbalsta jūsu priekšlikumu par piedalīšanos konferencē, organizējiet demokrātiskās platformas piekritēju klubus un iniciatīvas grupas un nosūtiet savus pārstāvjus uz konferenci. Konferencē iespējams piedalīties arī individuāli ar padomdevēja balsstiesībām.

Konferences dalībnieku reģistrācijas anketas var saņemt Latvijas Universitātes partijas komitejā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, tel. 223747).

 

Kārlis PODNIEKS