LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja PAZIŅOJUMS

No Barikadopēdija

Šā gada 23. janvārī notika Latvijas Kompartijas CK 18. plēnums, kas pieņēma lēmumu par Latvijas Kompartijas kārtējā XXV kongresa sasaukšanu, citus svarīgus lēmumus. Plēnums izteica pārliecību, ka komunisti, visi darbaļaudis ar izpratni uzņems СК satraukumu par stāvokli, kāds izveidojies republikā un Latvijas Kompartijā, ieturēs kursu uz partijas atjaunošanu un saliedēšanu, politiskās kultūras kāpināšanu sabiedrībā.

Partijas Rīgas pilsētas komitejas birojs atbalsta LKP CK plēnuma lēmumus, iesaka visām Rīgas partijas pirmorganizācijām apspriest plēnuma materiālus, koncentrējot pūliņus uz partijas vienības saglabāšanu, konsolidēšanos uz šīs platformas ar visām šodien partijā pastāvošajām grupām un strāvojumiem.

Diemžēl ne visas partijas komitejas un partijas organizācijas atbalsta šo aktuālo vienības ideju. Piemēram, Latvijas Universitātes partijas komiteja aicināja Latvijas komunistus uzsākt tautas demokrātiskās platformas izveidošanu Latvijas Kompartijā.

Noteikti pārstāvju sanāksmju termiņi, tiek uztieptas sapulces partijas pirmorganizācijām. Izveidota orgkomiteja jaunas partijas dibināšanas konferences sagatavošanai, kas faktiski organizatoriski nozīmē šķelšanos Latvijas Kompartijā.

Šajā sakarībā partijas pilsētas komitejas birojs izsaka bažas un aicina komunistus kritiski vērtēt šo ideju.

Jauno sabiedrību, pēc kuras mēs tiecamies, jauno dzīves kvalitāti, kas būs katra cilvēka cienīga, nodrošinās nevis savstarpēji konkurējošās frakcijas un platformas, bet sabiedrības vienība Latvijas atjaunotnes vārdā.

Cilvēki šodien gaida reālus darbus, nevis skaistus vārdus un solījumus, gaida izsvērtus lēmumus un rīcību, nevis politiskas utopijas un ambīcijas.

Partijas pilsētas komitejas birojs aicina visas pilsētas un republikas partijas komitejas, visas partijas pirmorganizācijas saglabāt partijas rindu vienību. Šodien mums kā nekad nepieciešams monolītums, iniciatīva, lietišķība un jaunrade darbā.

Šodien uzvar tās partijas organizācijas, kuras neizvairās no grūtībām un sarežģījumiem, kuras droši virzās uz priekšu, neatkāpjoties no nospraustā mērķa, nepiekāpjoties ne tiem, kas gribētu «nospiest bremzes», atstāt mūs pagātnē, ne tiem, kuri, aizraudamies ar ambīcijām, strādā «publikai», izvirzot nepārdomātas koncepcijas.

Mēs esam PSKP CK plēnuma priekšvakarā; šis plēnums vērtēs sarežģīto sabiedriski politisko situāciju valstī un pieņems svarīgus lēmumus pašas demokratizācijā un pārbūvē.

Gatavojoties Latvijas Kompartijas XXV kongresam, mēs aicinām un esam gatavi apspriest aktuālus diskutējamus partijas dzīves jautājumus, esam gatavi lietišķam dialogami, viedokļu apmaiņai ar visiem komunistiem, visu sabiedrību.

Neaizrausimies ar politiskajām birkām, neļausim kaislībām un emocijām gūt pārsvaru pār saprāta balsi.

Mūsu panākumu ķīla ir republikas sabiedrības konsolidācijā, mūsu vienībā, organizētībā, atbildīgumā.

Partijas pilsētas organizācijai šobrīd kā nekad nepieciešama visu komunistu vienošanās, lai kādai tautībai vai sociālai grupai piederētu.

Tieksimies uz šādu vienošanos.

Te slēpjas galvenais nosacījums pārbūves turpinājumam, visu mūsu pilsētas un republikas cilvēku veselīgai, pilnvērtīgai dzīvei.

 

 

1990. gada 26. janvārī