Pie skaidriem avotiem

No Barikadopēdija

Piektdien Latvijas Universitātes Lielā aula bija pārpildīta. Te uz savu darba sanāksmi bija pulcējušies neatkarīgās Latvijas Komunistiskās partijas atjaunošanas piekritēji no visas mūsu republikas.

Sanāksme pieņēma neatkarīgas LKP atjaunošanas atbalstītāju rezolūciju un nolēma 24. februārī pulksten 10 Politiskās izglītības namā sasaukt konferenci. Pārstāvniecībās norma — 30 komunisti no rajona vai pilsētas partijas organizācijas. Konferenci organizēt uzdots darba grupai partijas Kirova rajona komitejas pirmās sekretāres M. Rukmanes vadībā. Darba grupas galvenais uzdevums — sagatavot un nodot apspriešanai partijas programmatiskos dokumentus, ka arī pastāvīgi, informēt republikas komunistus par foruma sagatavošanas gaitu.

Lai darbs ritētu raitāk, rajonos un pilsētās sāk darbu koordinācijas centri, kuros apzina neatkarīgās  LKP atbalstītāju skaitu. Bez tam te var gūt informāciju par to, ka rit darbs pie konferences dokumentiem vai arī noskaidrot visus jautājumus sakarā ar konferences delegātu izvirzīšanu. Par koordinācijas centru atrašanas vietu var uzzināt Latvijas Universitātes partijas komitejā, piezvanot pa tālruņiem 223747, 227211, 227262. «Neatkarībnieki», neesiet kūtri, piesakieties savos koordinācijas centros! Arī no tām partijas pirmorganizācijām, kur jūs esat mazākumā.

Sanāksmes darbā piedalījās LKP CK sekretāri I. Ķezbers un A. Briļs. I. Ķezbers teica runu, kurā uzsvēra, ka neatkarīgas LKP atbalstītāji nav šķeltnieki. Viņi ir mantinieki, kas grib atgriezties pie skaidriem avotiem.

 

Anna KUPRIJENKO