Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā

No Barikadopēdija
Latvijas Komunistiskas partijas CK biroja kārtējā sēdē tika izskatīti priekšlikumi attiecībā uz Staļina personības kulta perioda nepamatoto represiju upuru piemiņas saglabāšanu mūžos.


Latvijas Komunistiskas partijas CK biroja kārtējā sēdē tika izskatīti priekšlikumi attiecībā uz Staļina personības kulta perioda nepamatoto represiju upuru piemiņas saglabāšanu mūžos. Tika atzīmēts, ka no nepamatotām represijām personības kulta gados cietuši daudzi dažādu tautību padomju cilvēki — komunisti un bezpartijiskie, strādnieki un zemnieki, vadošie partijas un padomju darbinieki, literatūras un mākslas darbinieki, zinātnieki un militārpersonas, to skaitā arī daudzi latviešu tautas labākie dēli un meitas.

Birojs atbalstīja plašu darbaļaužu slāņu un republikas sabiedrības priekšlikumus par personības kulta perioda nepamatoto represiju upuru piemiņas saglabāšanu mūžos un atzina par lietderīgu izveidot nevainīgi cietušo piemiņas memoriālu. Latvijas PSR Ministru Padomei kopīgi ar Latvijas Republikānisko arodbiedrību padomi, Latvijas ĻKJS CK, radošajām savienībām un citām sabiedriskajām organizācijām uzdots 1988. gadā izstrādāt konkrētus pasākumus, kas veicami, lai saglabātu personības kulta perioda nepamatoto represiju upuru piemiņu.

Atbalstīta Latvijas ĻKJS CK iniciatīva par brīvprātīgu ziedojumu vākšanu piemiņas memoriāla izveidošanai. Partijas pilsētu un rajonu komitejām, pilsētu un rajonu izpildkomitejām, kā arī sabiedriskajām organizācijām uzdots aktivizēt darbu, kas tiek veikts, lai mūžos saglabātu aktīvo cīnītāju par padomju varu Latvijā, kā arī vācu fašistiskās okupācijas un pēckara laika politiskā bandītisma upuru piemiņu, pilnveidot darbaļaužu audzināšanu sociālistiskās tikumības, augsta pilsoniskuma, patriotisma un internacionālisma garā.

CK birojs izskatīja arī vairākus citus jautājumus un pieņēma tajos attiecīgus lēmumus.

 

LATINFORM