«Modelē un piegriež» mediķi

No Barikadopēdija

Bauskas rajona galvenais ārsts Andris Glāzītis ir izvēles priekšā: kļūt vai nekļūt par īstu saimnieku veselības aizsardzības jomā savā rajonā? Viņš ir izšķīries par pirmo. Bet, kā rajonā un arī republikā kopumā kvalitatīvi un organizatoriski īstenot jaunu medicīnisko apkalpošanu, — tā nav jaunā daktera rūpe vien.

Ceturtdien Bauskā kopā sanāca Latvijas Ārstu biedrības aktīvisti, Veselības aizsardzības ministrijas gaišākie spēki, Bauskas, Madonas, Valmieras un Jelgavas mediķi, ieinteresētās personas, bija pārstāvēta arī republikas arodbiedrība un, protams, Jānis Āboltiņš no Valsts plāna komitejas. Tieši viņš ir apsolījis reāli palīdzēt, lai tiktu pieņemta tāda medicīnas attīstības koncepcija, ar kuras palīdzību tiktu sasniegts mediķu nospraustais galamērķis — apdrošināšanas medicīna. Ar veselu paketi priekšlikumu, apsvērumu uz sarunu bija ieradies Jānis Meikšāns no LĀB. Par ko tad īsti tika spriests šajā ieinteresētu, kompetentu speciālistu sanākšanā?

Tika izvirzīti trīs galvenie uzdevumi, kuri pēc iespējas jāīsteno Bauskas modelī. Kādām ir jābūt īpašuma formām medicīnā? Valsts, kolektīvajam un individuālajam īpašumam. Un tiem uz vienādiem noteikumiem ir jāpastāv un jākonkurē savā starpā. Ne tik viennozīmīgi tika spriests par veselības aizsardzības struktūru. Vispirms ir jāizšķir, kā lai to veido, un tad — kā piesaistīt līdzekļus. Kur lai tos rod? Valsts medicīnas sistēmā jāatjauno slimokases. Taču arī šeit būs vesela virkne problēmu, piemēram, lai uzkrājumus varētu izmantot tikai mūsu republikas pilsoņi...

Vairākkārt sarunā uzmanība tika vērsta uz ārvalstu pieredzi, kuru varētu un vajadzētu pārņemt. Ļoti daudz tika runāts par naudu. Cik kas maksās, vai būs izdevīgi, kādi būs izcenojumi. Bieži bija dzirdams: kas man par to būs (tiesa, pieņemot, ka šāds jautājums var rasties tieši padotajiem)? Tātad — kā ieinteresēt ārstus strādāt kvalitatīvāk, turklāt pienācīgi par to samaksājot.

Bauskas rajona galvenā ārsta vietniece I. Ozola, šķiet, bija vispesimistiskāk noskaņota. Jo, lūk, tieši ārsts ir vismazāk aizsargāts. Rajona izpildkomitejas darbinieki solīja, ka jaunceļamajos Bauskas namos būs ārstu dzīvokļi ar pieņemamo istabu. Tā būs pirmā iespēja ģimenes ārstu atdzimšanai. Tiks domāts arī par personisko automobiļu piešķiršanu iecirkņu ārstiem. Pašlaik tas vēl ir tikai modelis, ko modelē un piegriež. Bet drīz būs klāt brīdis, kad šūs pašu tērpu. Un tāpēc visam ir jābūt juridiski un likumīgi pamatotam.

Domāju, ka vismaz Bauskas rajona 54 tūkstoši iedzīvotāju var cerēt ne tikai uz labu ārstēšanu, bet arī uz labi organizētu medicīnisko profilaksi.

I. KALVEITE