Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija lēmums

No Barikadopēdija

PAR VISLATVIJAS TAUTAS DEPUTĀTU SAPULCI

Lai pilnīgāk noskaidrotu un ievērotu Latvijas tautas gribu, pieņemot politiskus un tiesiskus dokumentus par pasākumiem Latvijas Republikas valstiskās suverenitātes atjaunošanai Latvijas PSR divpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes pirmajā sesijā, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas Tautas frontes Domes iniciatīvu par Vislatvijas tautas deputātu sapulces sasaukšanu 1990. gada 21. aprīlī Rīgā, nodrošināt dažādu politisko un sabiedrisko kustību viedokļu un uzskatu propagandas un apspriešanas iespēju.

2. Tautas deputātu padomju prezidijiem un izpildkomitejām sniegt tautas deputātiem nepieciešamo palīdzību, organizējot tikšanos ar vēlētājiem dzīvesvietās, darba kolektīvos un sabiedriskajās organizācijās, kā arī nodrošināt deputātiem iespēju ierasties uz Vislatvijas tautas deputātu sapulci.

3. Uzdot Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāram I. Daudišam koordinēt Vislatvijas tautas deputāti sapulces sagatavošanu un tās norisi.

 

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija sekretārs I. DAUDIŠS

 

Rīgā, 1990. gada 16. aprīlī