31 kandidāts vēlēšanu biļetenā

No Barikadopēdija
Gatavojoties PSRS tautas deputātu padomju vēlēšanām

9. februārī laikrakstā «Cīņa» LPSR AP vēlēšanu pārzinātājs I. Lietavietis iepazīstina lasītājus ar LTF valdes viedokli vēlēšanu jautājumā, faktisko stāvokli dažos vēlēšanu apgabalos un prognozē, kādas kļūtu vēlēšanas, ja sekotu LTF valdes ierosinājumam.

«Cīņas» korespondents V. Podnieks pirms intervijas ar I. Lietavieti paziņo: «Latvijas Tautas fronte ierosina, ka vajadzētu reģistrēt visus izvirzītos deputātu kandidātus un visus arī ierakstīt vēlēšanu biļetenos.» Intervijas gaitā viņš uzdod jautājumu I. Lietavietim: «Un tagad, lūdzu, savu vērtējumu par ierosinājumiem, ka vajadzētu reģistrēt visus izvirzītos kandidātus un visus arī ierakstīt vēlēšanu biļetenos.» Seko I. Lietavieša atbilde: «Jā, tik tiešām Latvijas Tautas frontes valde, atsevišķi pārstāvji, lai arī it kā neuzsvērti, bet nepārprotami iestājas par to, ka reģistrējami itin visi izvirzītie deputātu kandidāti, visi ierakstāmi arī vēlēšanu biļetenos. Lai vēlētāju tūkstoši izraugās no visiem vienu, bet nevis daži simti delegātu apgabala priekšvēlēšanu sapulcē (kā to nosaka vēlēšanu likums) nobalso, kas iesakāmi reģistrēšanai. (..) Ja to darītu, tad vēlēšanas, manuprāt, kļūtu vienkārši nenopietnas. Vismaz daudzos vēlēšanu apgabalos. Ko liecina fakti? Maskavas 707. teritoriālajā vēlēšanu apgabalā izvirzīts 31 deputāta kandidāts. Daugavpils 709. teritoriālajā vēlēšanu apgabalā – 21 kandidāts, Ļeņina 706. teritoriālajā vēlēšanu apgabalā – 20 kandidāti, Dārzciema 292. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā izvirzīti 17 kandidāti. Tikai mazliet mazākus skaitļus es vēl ilgi varētu minēt.»

Gribot negribot jāpiekrīt, ka 31 kandidāts vēlēšanu biļetenā – tas nav nopietni. Vai LTF valde tiešām iesaka tik nesaprātīgu risinājumu? Lai tiktu skaidrībā, pārlasīsim vēlreiz LTF valdes paziņojuma pēdējo teikumu un uzzināsim patieso stāvokli rakstā minētajos vēlēšanu apgabalos. Valdes paziņojuma nobeigumā teikts: «LTF valde iestājas par to, lai tiktu reģistrēti visi kandidāti, kuri bauda dotā apgabalā plašu vēlētāju slāņu uzticību un izvirzīti vairākos kolektīvos» («Rīgas Balss», 1989. g. 3. II.). Tātad nevis par itin visu, bet gan par to kandidātu reģistrēšanu, kuri ir izvirzīti vairākos kolektīvos.

Pārbaudot patieso stāvokli vēlēšanu apgabalos, jūs redzētu, cik būtiska ir nelielā valdes paziņojuma sagrozīšana.

707. apgabalā vēlēšanu komisijas sekretāre Svetlana Šutova laipni informē: «Pēdējā nedēļā mūsu apgabalā stāvoklis ir nemainīgs. No 32 izvirzītajiem kandidātiem priekšvēlēšanu sapulcē piedalīsies 9, no tiem 5 ir izvirzīti tikai katrs vienā kolektīvā.» Tātad, precīzi ievērojot LTF valdes ieteikumus, biļetenos būtu jāieraksta nevis 31 (kā to sapratis J. Lietavietis), bet gan tikai 4 kandidāti.

706. apgabalā vēlēšanu komisijas sekretārs Juris Antonovs: «No 20 izvirzītajiem deputātu kandidātiem 12 nav atteikušies, un tāpēc viņi varēs piedalīties priekšvēlēšanu sapulcē. Iespējams, ka līdz 17. februārim saņemsim vēl dažus atteikumus. Seši no šiem kandidātiem ir tādi, kas tiek izvirzīti vairākos uzņēmumos.» Redzam, ka pēc LTF ieteikumiem no divdesmit atliek seši vai vēl mazāk kandidātu ierakstīšanai vēlēšanu biļetenos.

292. apgabalā vēlēšanu komisijas priekšnieka vietnieks Igors Lapuhins: «No 17 izvirzītajiem deputātu kandidātiem atlikuši seši, no kuriem četri izvirzīti katrs tikai vienā kolektīvā.. Arī šajā gadījumā paliek tikai 2 kandidāti, kas izvirzīti vairākos kolektīvos.

Ceru, ka šī informācija ir izkliedējusi lasītāju neizpratni. Bet tiem cilvēkiem, kas aktīvi iesaistījušies vēlēšanu organizēšanā, atliek novēlēt – rūpīgāk iepazīties ar publicētajiem paziņojumiem, izmantot tikai tos faktus, kas atspoguļo patieso stāvokli vēlēšanu apgabalos, un nemulsināt vēlētājus.

Nobeigumā ar prieku citēju I. Lietavieša izteikumu, kurš, viņam pašam nenojaušot, ir ļoti tuvs LTF valdes īstajam viedoklim: «Ja kādā apgabalā ir četri pieci kandidāti un būtu vēlme tos visus ierakstīt biļetenos, iebildumi laikam nevarētu rasties.»

 

MĀRIS STEINS,

LTF vēlēšanu koordinācijas

centra vadītājs