«Baltija, mēs esam ar tevi!»

No Barikadopēdija
Maskavā, Majakovska laukumā, kur pulcējās kustības "Demokrātiskā Krievija" rīkotās manifestācijas dalībnieki, bija Latvijas karogs, zem kura pulcējās Maskavas Tautas frontes aktīvisti

Pirmais, ko pamanīju Maskavā, Majakovska laukumā, kur pulcējās kustības "Demokrātiskā Krievija" rīkotās manifestācijas dalībnieki, bija Latvijas karogs, zem kura pulcējās Maskavas Tautas frontes aktīvisti. Grandiozā manifestācija Krievijas galvaspilsētā notika zem visu tautu karogiem. Tajā piedalījās ne mazāk kā pusmiljons cilvēku. Demonstrantu kolonna stiepās no Majakovska laukuma līdz Revolūcijas laukumam, kur notika mītiņš. Cilvēki skandēja: "Baltija — mēs esam kopā ar tevi!", "Landsberģi, mēs esam ar jums!", "Gorbačovs un Jazovs jāsauc pie atbildības!", "Jeļcinu — par Krievijas prezidentu!", "Krievijas atdzimšanai — jā, Savienībai — nē!", "KP uz tanku platformas jāsauc pie tiesas!", "Pie tiesas glābšanas komitejas viltvāržus!"

Par to arī mītiņā runāja PSRS un republiku tautas deputāti Jurijs Afanasjevs, Sergejs Stankevičs, Gļebs Jakuņins, Jurijs Černičenko, Viktors Palms u. c. Tika nolasīts Borisa Jeļcina aicinājums Krievijas pilsoņiem. Tajā sacīts: "Notikumi Baltijā draud iziet ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežām. Diktatūras draudi kļuvuši par realitāti. Ignorēdams zvērestu, prezidents nostājies uz starpnacionālo nesaskaņu kurināšanas ceļa, viņš atbalsta glābšanas komiteju viltvāržus, kas tiecas pēc varas, viņš attaisno ieroču izmantošanu pret mierīgiem iedzīvotājiem. Skaidri izpaužas valsts un partijas augstākās birokrātijas tieksme saglabāt varu. Nav nekādas garantijas tam, ka netiks dota noziedzīga pavēle, kas šajā situācijā var izraisīt bruņotas pretestības ķēdes reakciju. Mēs rīkosimies kopā ar citām republikām, pirmām kārtām ar tām, ar kurām esam parakstījuši līgumu. Reakcija negūs uzvaru, ja mēs būsim vienoti."

"Kamēr mēs esam vienoti, mūs nevar uzvarēt," atsaucās laukums. Un tas vislabāk apliecina, ka politiskās apātijas laiks ir beidzies un beidzas arī to vara, kam diezin vai uz to ir kādas morālas tiesības.

Vitālijs Portņikovs

(20. janvārī pa tālruni no Maskavas)