Piebilde atklātai vēstulei

No Barikadopēdija

Redakcijas pasts pēdējos mēnešos liecina, ka mūsu lasītāji iecienījuši jauna tipa — atklātu un kolektīvu — vēstuļu rakstīšanu.

Arī šonedēļ, atkārtoto PSRS tautas deputātu vēlēšanu nedēļā, ir liels daudzums šādu īsu, principiālu, asu, pat kategorisku sūtījumu. To vidū — vēstule, kas patiesībā ir piebilde atklātajai vēstulei, kuru «PJ» publicēja 9. maijā. To parakstījuši desmit RAF ZTC LTF biedri.

«Vēstule, kuru ir rakstījis G. Krūmiņš personiski, tika apspriesta RAF ZTC LTF 4 biedru starpā un noraidīta kā nepietiekami argumentēta. Plašākā sabiedrībā tā netika apspriesta. Sakarā ar to gribam paskaidrot, ka mēs, kurus G. Krūmiņš min starp 100 RAF ZTC LTF biedriem, nepiekrītam atklātajā vēstulē paustajam aicinājumam E. Repšem un J. Dobelim atsaukt savas kandidatūras. Domājam, ka vēlētājiem jāprot izvēlēties.»

Tā kā līdz vēlēšanām atlikušas tikai nepilnas trīs dienas, uzskatām par neiespējamu iepazīstināt ar visu atklāto vēstuļu saturu, izvērst diskusiju šajā sakarā. Tāpēc jo vairāk gribam aicināt ar bieži dzirdēto, bet ne tik viegli realizējamo saukli: mēs — vienoti Latvijai!