Ko dara un darīs Latviešu strēlnieku apvienība

No Barikadopēdija

Par vissvarīgāko un visneatliekamāko darbu Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) Domes valde šobrīd uzskata Latvijas jauniešu karadienesta jautājumu risināšanu. Karadienesta problēmu sekcijā ir izveidota grupa, kuras pārstāvji rudenī piedalījās Rīgas pilsētas un tās apkaimē esošo kara komisariātu iesaukuma komisiju darbā. Tur viņi veica aptauju nolūkā noskaidrot dažādu tautību jauniesaucamo vēlēšanos dienēt Latvijā vai ārpus tās izvietotajās karaspēka daļās, lai šīs ziņas varētu izmantot LSA tālākajā darbībā.

Otra šīs sekcijas dalībnieku grupa piedalās Latvijas PSR jauniesaukto sadales punkta darbā. Viņi jauniešiem izskaidro karadienesta jautājumus, sniedz konsultācijas, kur griezties, saskaroties ar amorālām parādībām armijā.

Šajā sakarā (paziņojam, ka galējas nepieciešamības gadījuma jāsūta vēstules pēc šādas adreses: 226050, Rīgā, K. Barona ielā 4, V. Krūmiņam vai F. Justam. Vēstule jānorāda pāridarītāja amats, dienesta pakāpe, uzvārds, vārds, tēvavārds (ja zināms), nodarīta pārestība un datums, kad un pie kā cietušais ir griezies pēc palīdzības un kāda bijusi atbilde vai rīcība. Līdzīgā veidā lūdzam nosūtīt mums vēstules visus rudenī un pavasarī pārnākušos no karadienesta, kuriem dienesta laikā tika nodarītas pārestības (norādot karaspēka daļas numuru, adresi un kāda specialitāte dienējis cietušais), lai mūsu organizācijā varētu argumentēti iestāties par šīs problēmas pozitīvu atrisināšanu. Ja radīsies vajadzība, mūsu pārstāvis dosies uz jebkādā attālumā atrodošos karaspēka daļu, lai sīki izmeklētu nodarītās pārestības mūsu jauniešiem un ierosinātu vainīgo saukšanu pie atbildības.

Šīs sekcijas aktīvists un LSA Domes valdes loceklis rezerves pulkvedis Georgs Stiprais pārstāv mūsu organizāciju Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izveidotajā komisijā, kas nodarbojas ar republikas jauniešu karadienesta jautājumiem. Viņš ir izstrādājis ierosinājumus, kā novērst to nenormālo stāvokli, kāds patlaban ir karaspēka daļās. Sekcija sadarbojas ar Latvijas Sieviešu līgu, meklē saites ar jauniešu neformālajām organizācijām. Tiek izstrādāti ierosinājumi jaunam likumam par valsts aizsardzību, alternatīvo karadienestu, ir iesniegti priekšlikumi jauniem militārajiem reglamentiem.

Pašreiz mūsu nostāja karadienesta jautājumā ir sekojoša: sākumā jāmeklē iespēja likumīgā ceļā panākt jauniešu karadienesta problēmu pozitīvu atrisinājumu. Tas attiecas gan uz alternatīvo dienestu, gan dienestu Latvijā un Baltijas kara apgabalā, gan uz nacionāli teritoriālu karaspēka formējumu atjaunošanu. Ja šīs ieceres nedos vēlamos rezultātus, veiksim citus pasākumus. Tad būs runa par dažādām masu protesta akcijām, kurās aktīvi piedalīsies LSA. Kamēr nav izmantotas visas citas iespējas, vajadzētu atteikties no jauniešu aicināšanas boikotēt kārtējo iesaukumu. Tāda ir LSA Domes un valdes locekļu pārliecība.

Kara vēstures sekcija cieši sadarbojas ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta darbiniekiem. Ir  uzsākta materiālu vākšana grāmatai par bijušo 130. latviešu strēlnieku korpusa komandieri ģenerālleitnantu Detlavu Brantkalnu un par citiem ievērojamiem Latvijas militārajiem darbiniekiem. Tiek vāktas bijušo Latvijas neatkarības cīnītāju atmiņas, kā arī represēto Latvi jāts armijas karavīru dzīves gājuma liecības, lai to visu izmantotu publicējumos. Tiks veikti dažādi dokumenti par militāru tematiku, karu vēsturi, kā arī literatūra, kas izdota neatkarīgās Latvijas laikā. Personām, kuras nodarbosies ar dokumentu, literatūras un priekšmetu vākšanu, tiks izdotas speciālas LSA apliecības, lai ar to ļaunprātīgos nolūkos nenodarbotos dažādi krāpnieki.

Propagandas sekcijas uzdevumu lokā ir darbs ar jaunatni, vērīga sekošana visām sabiedriski politiskajām aktualitātēm, sakaru uzturēšana ar masu informācijas līdzekļiem, pretspara došana visiem melīgas un tendenciozas informācijas devējiem par pārbūves gaitu Latvijā, gatavošanās LSA informatīvā biļetena izdošanai, kā arī piedalīšanās vēlēšanu kampaņās.

Problēmas ir radušās informatīvā biļetena «Latviešu Strēlnieks» izdošanā. Gribam to izdot vismaz vienu reizi mēnesī. Gaidīsim ierosinājumus no potenciālajiem biļetena lasītājiem un piedāvājumus no organizācijām, kuras varētu palīdzēt apgādē ar papīru.

Daudzi kara veterāni griežas labdarības un ētikas sekcijā ar lūgumu nokārtot gadiem ilgi samilzušos sadzīves jautājumus, ko nevīžo darīt attiecīgas varas iestādes. Sekcijas dalībnieki ir iekļāvušies ievērojamu notikumu atceres pasākumos, nolikuši vainagus gan Ķekavas pusē Latvijas neatkarības cīņās kritušajiem varoņiem, gan Vietalvas brāļu kapos, gan šovasar armijā mīklainos apstākļos mirušajam Kārlim Krūmiņam, kurš mūža dusu atrada Saulkrastu kapos, gan 2. decembrī notikušajā staļinistu noslepkavoto 11 nezināmu latviešu karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanā Litene, gan citos latviešu tautas pasākumos.

Ja nākotnē izdosies iegūt līdzekļus, mēs gribētu sniegt materiālu palīdzību padomju varas aizmirstajiem cīnītājiem par Latvijas, neatkarību, ka arī maznodrošinātajiem pensionāriem, studentiem, jaunajiem zinātniekiem un daudzbērnu ģimenēm.

Lai sekmīgi tiktu atrisināti LSA Programmā apstiprinātie jautājumi, ir vajadzīgi cilvēki, kuri varētu kvalificēti virzīt organizācijas darbu. Patlaban divi cilvēki saņem no LTF apmaksu par darbu, pārējie savu iespēju robežās strādā sabiedriskā kārtā. Tuvākajā nākotnē stāvoklis neuzlabosies, jo LTF jūtamu atbalstu materiālajā ziņā mums nesola. Tāpēc griežamies pie Latvijas darba kolektīviem, iestādēm un organizācijām un pilsoņiem ar aicinājumu atbalstīt mūsu darbību republikas neatkarības veicināšanā ar labprātīgām iemaksām Dzīvokļu, komunālas saimniecības un sociālās attīstības bankas Rīgas pilsētas Operāciju pārvaldē LSA norēķinu rēķinā Nr. 100700095, kods Nr. 761286. Individuālie ziedotāji iemaksas minētā rēķinā var izdarīt krājkasēs dzīvesvietā vai tiek aicināti ierasties personīgi LSA Domes valdē Rīgā, K. Barona ielā 4 (Latvijas Dabas muzejā), 5. stāvā, 71. istabā, iepriekš piezvanot pa tālr. 228872.

Aicinām dibināt savās dzīvesvietās LSA Iniciatīvas grupas, ievēlēt grupu vadītājus, kuri varētu nodibināt sakarus ar LSA Domes valdi un saņemt konsultācijas. Saskaņā ar LSA Statūtiem par tās dalībnieku vai atbalstītāju var būt jebkurš Latvijā vai ārpus tas dzīvojošais cilvēks, kurš vēlas tajā darboties. Patlaban LSA nodaļas ir izveidotas Balvu un Tukuma rajonā, Jelgavas, novadā, Līvānos. Arī Maskavā ir LSA grupa. Vairākos Latvijas rajonos un pilsētās risinās priekšdarbi LSA nodaļu izveidei.

 

 Francis JUSTS,

LSA Domes valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks