Par Igaunijas PSR Tautas frontes darbības virzieniem

No Barikadopēdija

Tautas fronte no idejas pārtop kustībā. Šis ceļš tik tikko sācies, bet jau dzirdam: kur ir Tautas frontes reālā darbība? Ko jūs esat sasnieguši?

Sākumā Tautas fronte virzījās to emociju ietekmē, kuras izpaudās radošo darbinieku savienību plēnumā. «Atbalstām! Atbalstām! Atbalstām!» raksta cilvēki no visiem Igaunijas novadiem. Bet ir pienācis laiks jautāt: kā vārdā atbalstām? Ar ko mēs esam un pret ko mēs esam?

Tātad — ko varam veikt pašreiz, kad jau izveidotas atbalsta grupas, bet vēl nav Visigaunijas Tautas frontes organizācijas ar skaidri noteiktām politiskām tiesībām?

Pirmkārt, katrai atbalsta grupai vajadzētu kopīgi apspriest situāciju uz vietas — pilsētā, ciemā un arī Igaunijā kopumā. Izvirzīt sev aktuālākās problēmas, no kurām arī izrietēs divi trīs galvenie darbības virzieni konkrētajā situācijā, konkrētajā reģionā.

Otrkārt, jānodibina kontakti ar vēlētajiem valsts varas pārstāvjiem — deputātiem, lai viņi vēlētājiem publiski pastāstītu par saviem uzskatiem un savu reālo darbību. Jāpieprasa, lai deputāti vietējo padomju un Augstākās Padomes sesijās izvirzītu jautājumus, kuru atrisināšanu jūs uzskatāt par neatliekamu. Ja deputātam trūkst «caursišanas spējas», Tautas frontei jāpalīdz. Jāuzaicina tos, no kuriem ir atkarīga vienas vai otras problēmas atrisināšana, dot tautai pārskatu. Taču, ja deputātam nepietiek drosmes šos jautājumus izvirzīt, tad viņa darbība nav pelnījusi tautas uzticību. Būtu jāstudē tie konkrētie nolikumi, kuri attiecas uz deputātu darbību.

Tāpēc, treškārt, cilvēkiem, kuri ilgāku laiku atradušies klusēšanas un paklausības atmosfērā, nepieciešama ne vien drosme, bet arī zināšanas un prasme, lai kompetenti iejauktos kā deputātu, tā arī valsts varas orgānu darbībā. Tautas frontes atbalsta grupām ir par to jāparūpējas. Jāatrod zinīgi lektori un padomdevēji.

Ceturtkārt, galvenā Tautas frontes darbība ir virzīta uz to, lai visus vēlētos orgānus pārvērstu par īstām tautas pārstāvniecībām un palielinātu deputātu atbildību pret vēlētājiem. Tātad Tautas frontes atbalsta grupām būs aktīvi jāiekļaujas jebkuru vēlēšanu organizēšanā, lai garantētu katram kandidātam iespēju paust savu priekšvēlēšanu platformu.

Piektkārt, Tautas frontes atbalsta grupām jāsekmē garīgās atmosfēras atdzimšana un sabiedrības sociālā aktivitāte visās dzīves jomās. Tautas frontes atbalsta grupām vajadzētu aizstāvēt sava ciema, pilsētas, rajona attīstības intereses. Kopīgi ar Kultūras fonda ļaudīm, ar sociāli aktīviem cilvēkiem veidot sabiedriskās padomes. Jānoskaidro, kādus objektus paredzēts iekļaut nākamās piecgades plānā. Jāorganizē šo plānu publiska apspriešana ar speciālistu un deputātu piedalīšanos.

Sestkārt, jārīko masu pasākumi, manifestācijas, mītiņi. Visiem Tautas frontes masu pasākumiem jānorit pēc vienotiem principiem. Tos organizējot, nedrīkst aizmirst, ka tiem jābūt saprotamiem un pieņemamiem visiem demokrātiski domājošiem Igaunijas iedzīvotājiem, kuri atbalsta pārkārtošanos neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runātu.

Septītkārt, kopīgu problēmu risināšanā jāiesaista visas šeit dzīvojošās nacionālās grupas. Ir jāmeklē iespējas likvidēt neuzticību starp tautām. Neigauņiem jāatklāj Igaunijas sāpīgās vietas demogrāfijā, ekoloģijā, tautas vēsturē. Ir jāparāda staļinisma un šovinisma mijiedarbība. Jāatklāj pašreiz radušos nacionālo konfliktu cēloņi.

Astotkārt, pilsētās un rajonos, kur jau izveidojies pietiekami daudz atbalsta grupu, var radīt reģionālās pilnvaroto padomes. Mēs atbalstām un izvirzām cilvēkus ar organizatora spējām, iegūstam politisko strīdu un akciju pieredzi, mācāmies risināt pretrunas demokrātiskā ceļā, nevis ar autoritāra spiediena palīdzību. Mēs vēlamies kļūt par patiesu Tautas fronti, tautas gribas paudēju. Un mūsu pirmais eksāmens būs rudenī, kad sāksies PSRS Augstākās Padomes priekšvēlēšanu kampaņa. Atbalsta grupu ierosmes vienmēr būs Tautas frontes spēks.

 

MARJU LAURISTINA