Autodraiskulības maksās dārgāk

No Barikadopēdija

Automašīnas, to rezerves daļas, benzīns, servisa pakalpojumi kļuvuši dārgāki gan pēc oficiālās, gan pēc reālās cenas. Taču arī braucēju pārgalvība nemazinās. Kas tagad ir 10 rubļi par ātruma pārsniegšanu, vēl jo vairāk, ka sods ir vienāds, vai ātrums pārsniegts par pieciem vai piecdesmit kilometriem stundā. Izskanējušas domas, ka iepriekšējā — brīdinājuma talonu sistēma — bijusi efektīvāka.

— Vai nav domāts pie tās atgriezties? — jautāju Iekšlietu ministrijas Ceļu milicijas (VAI) daļas priekšniekam Andrim Lukstiņam.

— Nē, mēs ejam citu ceļu. Pēc mūsu iniciatīvas LR Augstākā Padome šā gada 2. janvārī pieņēmusi likumu "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā". Šie likumi izdara grozījumus tajos kodeksa pantos, kas paredz atbildību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Tiek paaugstināta administratīvā atbildība — palielinās naudas sodi.

— Vai likums stājies spēkā un kur to var izlasīt visā pilnībā?

— Likums tiks publicēts laikraksta „Diena" pielikumā vai "AP Ziņotājā". Tas stājas spēkā piecas dienas pēc publicēšanas.

— Cik tagad mums izmaksās paši populārākie "prieki" — braukšana bez drošības jostas, ātruma pārsniegšana?

— Drošības jostu neuzlikšana — 10 rubļi, par ātruma pārsniegšanu sods ir diferencēts: ja jūs ātrumu pārsniedzat līdz 20 km/h virs atļautā, tad jāmaksā 20 rubļi, ja virs 20 km/h — 50 rubļi vai autovadīšanas tiesību atņemšana uz 3 mēnešiem. Ja šajā laikā gribēsit braukāt, kabatā jātur 500 rubļi.

— Nedomājiet, ka tas interesē mani personiski, bet kas paredzēts par braukšanu dzērumā?

— Naudas sods 1000 rubļu apmērā vai visu veidu transporta līdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz vienu gadu.

— Vai labāk laisties lapās?

— Tad iepriekšminētais soda apmērs jāpareizina ar divi — 2000 rubļi vai tiesību atņemšana uz diviem gadiem.

Naudas sods 500 rubļu apmērā vai tiesību atņemšana uz vienu gadu sagaida arī tos, kam patīk braukāt bez numuriem. Pārmaiņas skārušas arī citus pantus.

— Bet vai jūs varat noķert tos "firmačus", kas uz visiem noteikumiem spļauj no sava devītā žiguļa? Dzirdēts, ka arī inspekcijai tagad esot jaudīgākas mašīnas?

— Pagaidām diemžēl tās ir tikai runas un solījumi.

— Vai jūs nebaidāties no autoinspektoru piekukuļošanas?

— Algas ir jūtami paaugstinātas! Pirmo gadu strādājošs jaunākais milicis tagad saņem ap 400 rubļu. Mēs ceram ar laiku radīt situāciju, ka autoinspektoram būtu neizdevīgi zaudēt savu darba vietu.

— Vai noteikumi attieksies uz visiem vienādi? Tagad Rīgā saviesušās mašīnas ar dzelteniem, pat sarkaniem numuriem II 678…?

— Šie dzeltenie numuri nerada nekādas privilēģijas. Tie tiek izsniegti Latvijas un ārzemju kopuzņēmumu automobiļiem un nozīmē tikai to, ka mašīnā var braukt arī ārvalsts pilsonis. Sarkanie numuri dod zināmas priekšrocības, taču tie pagaidām ir tikai Zviedrijas ģenerālkonsulāta Ļeņingradā Rīgas nodaļas automašīnām.

— Bet numuri ar latīņu alfabēta burtu zīmēm LTE, LAA?

— 66..LTE ir Augstākajai Padomei, valdībai, LR Prokuratūrai u. tml. 99..LTE — izpildkomitejām. LAA — vienkārši valsts transportam. Privātajam transportam numurus ar latīņu alfabēta burtiem sāksim izsniegt apmēram martā, taču tikai tiem transporta līdzekļiem, kurus reģistrē pirmo reizi. Vispārējas numuru nomaiņas nebūs. Varbūt vēl saņems tie, kuriem ir melnie numuri un kuri brauc uz ārzemēm.

Vēl A. Lukstiņš pastāstīja, ka gaidāmi grozījumi sakarā ar ceļu nodokli, tehniskajām apskatēm un transporta līdzekļu pārreģistrāciju. Taču par to citreiz.

Intervējis

Juris Margēvičs