Cienījamie lasītāji!

No Barikadopēdija

Ceram, ka mūsu laikraksta iepriekšējo numuru, kas iznāca 50 000 eksemplāros1 un nenokļuva pie mūsu visuzticīgākajiem, proti, abonentiem, Jūs tomēr lasījāt vai iztālēm manījāt. Nu mūsu tikšanās (kaut arī retas un nenoteiktas) turpinās. Paldies par Jūsu vēstuļu domām — politisko satraukumu, sasaukšanos ar priekiem un sāpēm, ko piedāvājām Ziemassvētku un gadumijas avīzē, paldies par kultūras slāpēm un pašcieņu ekonomisko un sadzīves pazemojumu laikā.

Mūs vēl silda Jūsu stiprinošās telefona sarunas Preses namam kritiskajās dienās, daudzie svētku apsveikumi, vēstules, ar kurām somās "emigrējām". Pēdējo dienu sūtījumiem gan vēl neesam tikuši klāt… Pagaidām rakstiet mums: Rīga-50, Kaļķu iela 11a; zvaniet pa tālruni 216875 vai 216734.

Jūsu "Latvijas Jaunatne"

1 Iepriekšējā numura tirāža bija 244 742 eksemplāri.