Arhitekts Gunārs Birkerts Rīgā — ar iespējamu turpinājumu

No Barikadopēdija

Uz dažām dienam bez šefuzraudzības atstājis savus 34 projektētājus firmā «Gunnar Birkerts and Associates», viņš no 4. līdz 9. martam uzturējās Rīgā. Ar atturīgu eleganci apsveica mūsu sievietes un jo īpaši arhitektes svētkos TV panorāmas laikā un dažas stundas pavadīja ieinteresētu kolēģu pārpildītā Arhitektu namā. Bet ne jau te šoreiz meklējama brauciena būtība — Gunārs Birkerts Latvijā ieradās kā profesionālis, lai pēc Latvijas Kultūras komitejas lūguma vienotos par jaunās Nacionālās bibliotēkas projektēšanu Rīgā.

Kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Grīnbergs un G. Birkerts parakstījuši pirmo protokolu, kura sagatavošanā piedalījās arī arhitekti M. Ģelzis, A. Purviņš, G. Asaris, Valsts bibliotēkas direktors A. Ķeizars un kuru principā atbalsta Valsts plāna komitejas priekšsēdētājs M. Ramāns un Valsts celtniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks A. Krols.

Būve ir tik īpaši gaidīta un nepieciešama, ka dažus protokola punktus atļaušos citēt visā pilnībā:

«Pēc iepriekšējas perspektīvā būvlaukuma Uzvaras bulvāra un Kuģu ielas rajonā apsekošanas, iepazīšanās ar esošās Valsts bibliotēkas darba organizāciju, tehnisko bāzi un domu apmaiņas par jaunprojektējamās Nacionālās bibliotēkas īpašo lomu nacionālās kultūras saglabāšanā un nepieciešamību sniegt optimālos, mūsdienīgākos, tehniskā progresa līmenim atbilstošus risinājumus, nolēma:

1. Akceptēt pilsētas ģenplānā noteikto novietni, apstiprināt agrāk noteikto bibliotēkas ietilpību — 8 milj. grāmatu, orientējošo celtniecības — montāžas darbu izmaksu — 20 milj. rbļ., ar celtniecības sākumu — 1991. gadā.

2. Organizēt projekta izstrādi, piedaloties firmai «Gunnar Birkerts and Associates» (ASV) arhitekta G. Birkerta vadība un Latvijas PSR speciālistiem arhitekta M. Ģelža vadībā.

3. Uzskatīt par nepieciešamu, ka ASV firma «Gunnar Birkerts and Associates» izstrādā arhitektonisko koncepciju un tās tālākas detalizācijas fāzes.

4. Pieņemt zināšanai, ka arhitekts G. Birkerts šā gada augusta sākumā apmeklēs Rīgu un ir gatavs uzrādīt bibliotēkas principiālas organizācijas shēmas.

6. Paredzēt projektētāju savstarpēju apmaiņu starp firmu «Gunnar Birkerts and Associates» un projektētāju grupu M. Ģelža vadībā.

8. Latvijas PSR Valsts Kultūras komiteja galīgi saskaņo republikas valdībā jautājumu par projektēšanu un līdz 15.04.1989. g. nosūta firmai «Gunnar Birkerts and Associates» pasūtījumu.»

Loģiskais pamats šādam pasūtījumam tapis gadu desmitu gaitā un samērojams ar Gunāra Birkerta pasaules līmeņa veiksmēm bibliotēku projektēšanā.

JĀNIS DRIPE