Bulgārija: sākušās sarunas pie «apaļā galda»

No Barikadopēdija

Sofija (TASS). Tautas sapulces ēkā Bulgārijas galvaspilsētā sākušās sarunas pie «apaļā galda» starp BKP, Bulgārijas lauksaimnieku tautas savienību, parlamenta bezpartijiskajiem deputātiem un demokrātisko spēku savienību (DSS). To dalībnieki apspriedīs nacionālās saskaņas problēmas un jautājumus, kas attiecas uz politisko un tiesisko sistēmu, arī jautājumus par jauna vēlēšanu likuma izstrādāšanu, un sociāli ekonomiskās problēmas.

Sarunu sākums liecina, ka gaidāmais dialogs nebūs viegls un ka vispareizākā sabiedrības demokratizācijas ceļa meklējumi nozīmē ne tikai savu pozīciju aizstāvēšanu, bet arī kompromisus. Lieta tāda, ka jau šā gada janvāra sākumā notikušo provizorisko konsultāciju gaitā DSS delegācija izvirzīja vairākus noteikumus, kuru dēļ tagad ir apdraudēta sarunu norise. Pie tiem pieder iespējas izdot savu preses orgānu — dienas laikrakstu, piešķirt savienībai administratīvu ēku un nodrošināt pieeju radio un televīzijai. Šo noteikumu neizpildīšana, sacīja DSS priekšsēdētājs Ž. Želevs, nostāda savienību nevienlīdzīgā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem sarunu dalībniekiem.

Pirms «apaļā galda» sarunu sākuma vadošo partiju delegācijas vadītājs — BKP CK politbiroja loceklis, BKP CK sekretārs A. Lukanovs sacīja, ka viena no izvirzītajām prasībām ir apmierināta — demokrātisko spēku savienībai tiks dota iespēja izdot dienas laikrakstu un nedējas izdevumu.