Ziņojums par PSRS tautas deputātu atkārtoto vēlēšanu rezultātiem Latvijas Padomju Sociālistiskajā republikā 1989. gada 14. maijā

No Barikadopēdija
[[CN19890517|]]

TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI

 

709. Daugavpils vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 234 616

Balsošanā piedalījās 186 655

Balsošanas rezultāti

Vjačeslavs Barsukovs                        — par 9 614 ( 5,15%);        pret 173 835

Alfrēds Čepānis                                   — par 94 060 (50,34%);     pret 89 389

Averkijs Grigorjevs                              — par 65 068 (34,82%);     pret 118 381

Dainis Ģēģers                                     — par 9 660 (5,17%);          pret 173 789

Par nederīgiem atzīti 3 406 biļeteni.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Alfrēda Čepānis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

711. Kuldīgas vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 274 560

Balsošanā piedalījās 241 010

Balsošanas rezultāti

Aleksandrs Barkanovs                     — par 5 823 (2,42%);                       pret 230 806

Ivars Ķezbers                                   — par 176 333 (73,16%);                  pret 60 296

Tālis Rakšāns                                   — par 32 145 (15,72%);                    pret 204 484

Einārs Repše                                    — par 12 977 (5,38%);                      pret 223 652

Par nederīgiem atzīti 4 381 biļetens.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Ivars Ķezbers, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

NACIONĀLI TERITORIĀLIE VĒLĒŠANU APGABALI

296. Kirova vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 419 49

Balsošanā piedalījās 28 430

Balsošanas rezultāti

Jānis Baltmanis                                               — par 352 (1,24%);                           pret 27 290

Anatolijs Belaičuks                                          — par 5 798 (20,39%);                     pret 21 844

Sergejs Dīmans                                               — par 1159 (4,08%);                         pret 26 483

Jānis Dzenītis                                                    — par 1 616 ( 5,68%);                       pret 26 026

Jānis Lancers                                                   — par 175 ( 0,62%);                          pret 27 167

Mārīte Rukmane                                              — par 1 144 (4,02%);                        pret 26 498

Elmārs Siliņš                                                      — par 113 (0,40%);                           pret 27 529

Aleksandrs Terentjevs                                   — par 378 (1,33%);                           pret 27 264

Mavriks Vulfsons                                              — par 16 654 (58,58%);                   pret 10 988

Par nederīgiem atzīti 788 biļeteni.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Mavriks Vulfsons, Latvijas Mākslas akadēmijas sabiedrisko zinātņu katedras vecākais pasniedzējs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

302. Daugavpils lauku vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 34 078

Balsošanā piedalījās 30 848

Balsošanas rezultāti Antons Breidaks          — par 4 849 (15,72%);                     pret 25 627

Jānis Geiba                                                    — par 16 748 (54,29%);                   pret 13 728

Ita Kozakēviča                                                — par 7 379 (23,92%);                     pret 23 097

Par nederīgiem atzīti 372 biļeteni.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Jānis Geiba, Latvijas Komunistiskās partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs, PSKP biedrs, dzīvo Daugavpilī.

 

305. Jēkabpils vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 44 743

Balsošanā piedalījās 34 627

Balsošanas rezultāti

Vilnis Edvīns Bresis                                             — par 23 529 (67,95%);                   pret 10 470

Jānis Dambrāns                                                   — par 3 294 (9,51%);                        pret 30 705

Juris Dobelis                                                        — par 4 414 (12,75%);                      pret 29 585

Par nederīgiem atzīti 628 biļeteni.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Vilnis Edvīns Bresis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

306. Liepājas pilsētas vēlēšanu apgabals

Vēlētāju kopskaits 90 068

Balsošanā piedalījās 74 000

Balsošanas rezultāti

Alfrēds Drozda                                                  — par 1 011 (1,37%);                         pret 7 0557

Oļegs Mantuļņikovs                                          — par 23 762 (32,11%);                    pret 47 806

Raimonds Pauls                                                — par 40 757 (55,08%);                  pret 30 811

Mihails Zubriks                                                 — par 3 165 (4,28%);                        pret 68 403

Par nederīgiem atzīti 2 432 biļeteni.

Par PSRS tautas deputātu ievēlēts Raimonds Pauls, Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētājs, dzīvo Rīgā.

 

Apgabalu vēlēšanu komisijas