Par Rumānijas valdības uzdevumiem

No Barikadopēdija

Bukareste (TASS). Pats galvenais valdības uzdevums ir izraudzīties vadošos kadrus. Mēs prasām, lai vadībā it visur tiktu iesaistīti jaunieši, intervijā laikrakstam «Adevarul» teica Rumānijas premjerministrs P. Romāns.

Šo politiku, viņš sacīja, mēs īstenojām no paša sākuma, jo revolūcijas galvenais virzītājspēks bija jaunatne. Tā labāk gar visiem zināja, ko vajadzēja izdarīt mūsu sabiedrībā. Tajās dienās man ļoti svarīgi bija garīgie kontakti ar studentiem.

Atbildēdams uz jautājumu par to, kāpēc valdība iestājas par pastāvošo ražošanas un pārvaldes struktūru saglabāšanu, P. Romāns atzīmēja, ka tas atbilst ekonomikas interesēm. Pārvaldes struktūras ir jāsaglabā, taču tas nenozīmē, ka ministrijas un resori arī turpmāk apslāpēs ražošanas kolektīvu iniciatīvu un diktēs tiem savu gribu. Decentralizācijas un uzņēmumu patstāvības idejas jau guvušas plašu atbalstu un izplatību.

Runādams par pasākumiem, ko valdība veic, lai normalizētu iedzīvotāju un rūpniecības uzņēmumu apgādi ar elektroenerģiju, P. Romāns atzīmēja, ka tās patēriņš šajās dienās divkāršots. Noteiktas elektroenerģijas izlietojuma minimālās normas ministrijām un resoriem, tiek darīts viss, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības. Ar elektroenerģiju, ko saņemam no ārzemēm, vispirms no PSRS, mēs šo uzdevumu izpildīsim.

Otra problēma, kas mums jāatrisina, ir darbaspēka pareiza izmantošana. Cilvēki jau vairs negrib strādāt tādos apstākļos kā diktatūras laikā. Mums jādara viss, lai ievērotu sociālo taisnīgumu, jo cīņa par cilvēku cieņu bijā viena no galvenajām revolūcijas prasībām. Runājot par valdības sakariem ar vietējiem varas orgāniem, jāteic, ka par normālu sadarbību vēl pāragri runāt, jo vietējie varas orgāni tikai veidojas.

Esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrībā pārsvaru gūs veselais gars, bet labas gribas cilvēki veido vairākumu, tāpēc es nākotnē raugos optimistiski, nobeigumā teica P. Romāns.