Atbalstot sabiedrības iniciatīvas

No Barikadopēdija

Tagad mēs aizvien biežāk jūtam, ka cilvēkiem ir radusies vajadzība personiski piedalīties politiskajā dzīvē, ietekmēt sabiedrībā noritošos procesus un aktīvāk sekmēt pārkārtošanos. Darba kolektīvos, sabiedriskajās un pašdarbīgajās organizācijās, kuru republikā nav maz, spraigi tiek apspriesti tautas aktivitātes iespēju realizēšanas ceļi.

27. jūnijā pēc vairāku Rīgas darba kolektīvu padomju un Latvijas PSR Jaunatnes organizāciju komitejas ierosmes bija sarīkota zinātnieku, žurnālistu, kara un darba veterānu padomes, sieviešu padomes, vairāku sabiedrisko un reliģisko organizāciju un formējumu pārstāvju tikšanās, kurā tika izskatīts jautājums par sabiedrisko spēku koordinēšanu pārkārtošanās procesā.

Tikšanās dalībnieki sāka izveidot darba grupu, kuras uzdevums būs pētīt sabiedrisko domu un sasaukt konferenci, kur tiktu apspriesti un izstrādāti ieteikumi attiecībā uz partijas nospraustās pārkārtošanās līnijas atbalstīšanas patriotiskās kustības organizatorisko struktūru.

1. jūlijā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijā bija sarīkota tikšanās, kurā piedalījās Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre V. Klibiķe un konferences sagatavošanas darba grupas locekļi — Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis J. Stradiņš, Rīgas pilsētas pastāvīgi funkcionējošās darba kolektīvu padomju priekšsēdētāju sapulces priekšsēdētājs I. Gerčikovs, Latvijas PSR Jaunatnes organizāciju komitejas priekšsēdētājs M. Baidekalns un laikraksta «Padomju Jaunatne» redaktors A. Cīrulis.

Lietišķā atmosfērā tika apspriests jautājums par nepieciešamību apvienot visus sabiedriskos spēkus un darba kolektīvus patriotiskā kustībā partijas nospraustās pārkārtošanās līnijas atbalstīšanai.

Tika akceptēts priekšlikums paredzēto patriotiskās kustības organizatorisko struktūru apspriest darba kolektīvos, sabiedriskajās un neformālajās organizācijās un formējumos.

Kustības darbības uzdevumus un formas varētu noteikt sabiedrisko organizāciju un formējumu konferencē šā gada rudeni.

Priekšlikumi par partijas nospraustās pārkārtošanās līnijas atbalstīšanas patriotiskās kustības organizatorisko struktūru un darbības formām piesūtāmi laikrakstu «Cīņa», «Sovetskaja Latvija», «Padomju Jaunatne», «Sovetskaja molodež» un «Rīgas Balss» redakcijām, pēc tam tie tiks apkopoti un uz to pamata tiks izstrādāti konkrēti ieteikumi.

 

LATINFORM