Par vīriem un vārdiem

No Barikadopēdija
Kas vainīgs?

Mēs nekādi šai sabiedriskajai organizācijai nesimpatizējam, varbūt pat kaut kādā ziņā esam pret tām metodēm, kuras tā izmanto savā darbībā. Tomēr šķiet: lai meklētu nopietnu risinājumu pašreizējai situācijai, atbilde jāmeklē ne tik daudz šis organizācijas darbībā, kā jautājumā par to, cik lielā mērā mūsu pilsētas vadība — Rīgas pilsētas Izpildkomiteja pieņem lēmumus, kuri atbilstu laika garam.

Runa ir par Latvijas Nacionālās neatkarības kustības stendu Padomju bulvārī pie Bastejkalna. Stendu, kurš norādītajā vietā nostāvēja četras dienas un šobrīd tur vairs neatrodas. Situāciju lūdzām komentēt LNNK biedru V. Bērziņu.

«Pēc pusotra mēneša ilgām sarunām starp Rīgas pilsētas Izpildkomiteju un labiekārtošanas kombinātu novembra sākumā tika atrisināts jautājums par LNNK informācijas stenda uzstādīšanu. Atrisināts pozitīvi. Izpildkomitejas priekšnieka vietnieks I. Ulmanis četru cilvēku klātbūtnē vizēja fotodokumentu, kurā pilsētas galvenais mākslinieks G. Stirna bija norādījis un akceptējis tā uzstādīšanu. 6. novembrī tika saņemta principiāla atļauja par šā stenda izīrēšanu sabiedriskām organizācijām.

Pateicoties kombināta ražošanas daļas vadītāja N. Vaščenko atsaucībai, informācijas stends tika uzstādīts 17. novembrī. Aizkavējās vienīgi līguma noformēšana rakstveidā, jo attiecīgā darbiniece slimoja, tādēļ nebija iespējams veikt samaksas aprēķinus. Pēc triju dienu darbības, kad stends sniedza rīdziniekiem informāciju par LNNK un tās darbību, ap to sākās ažiotāža. LNNK aizstāvēja savas tiesības stendu izmantot, labiekārtošanas kombināts ne jau pēc savas gribas centās to noņemt.

23. novembrī ap pusdienas laiku piebrauca kombināta automašīna ar strādniekiem. Tika izsaukta milicija. Mani paskaidrojumi milicijas darbiniekus apmierināja, viņi aizgāja. Aizbrauca arī automašīna ar kombināta strādniekiem.

24. novembrī ap plkst. 7.30 no rīta atkal atbrauca automašīna ar strādniekiem, lai stendu noņemtu. Pēc astoņiem ieradās arī N. Vaščenko ar rakstisku izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka I. Ulmaņa rīkojumu kombināta direktoram A. Smirnovam noņemt LNNK stendu. Uz maniem iebildumiem, ka stends pārgājis LNNK pārvaldījumā un ka ar pretenzijām labiekārtošanas kombinātam būtu jāgriežas pie LNNK likumā noteiktajā kārtībā, atkal izsauca miliciju. Šoreiz milicijas darbinieki aizstāvēja nevis pārvaldītāja intereses, bet mūsuprāt nepamatoto Izpildkomitejas rīkojumu.

Strādniekiem sākot darbu pie stenda noņemšanas, es, protestēdams pret šo rīcību, pieprasīju sastādīt aktu par šo noņemšanu, minot tajā konkrētos noņemšanas iemeslus. Milicijas darbinieks Valdis Trofimovs kopā ar savu biedru mani satvēra un vilkšus pārvilka pāri ielai uz milicijas mašīnu, kurā tiku nogādāts Kirova rajona milicijas nodaļā. Domāju, ka šāda rīcība bija nelikumīga.»

Ko vēl lai piebilst? Stends tika noņemts, balstoties uz dokumentu, ko gan par tādu var nosaukt visai nosacīti (šī zīmīte tika parādīta visiem, kas, redzot šī stenda noņemšanu, vēlējās papildu paskaidrojumus):

Т. Смирнову А.

Мною было разрешено Вам установить дополнительный щит комбината для объявлений общественных организаций ( а не одной орг.) и решать вопрос его эксплуатации. В связи с тем, что щит установлен и материалы вывешиваются самовольно, в нарушении установленного горисполкомом порядка до разработки и утверждения в городе порядка о вывешивании информациии общественных и политических организаций прошу щит снять. Об исполнении доложить.

Улманис

23.11.88.

 (Zīmīte citēta precīzi — autoru piezīme.)

Izpildkomitejai, protams, būtu jārūpējas, jāzina, kas un kā notiek jebkurā pilsētas rajonā. Neņemamies dziļāk analizēt Izpildkomitejas un LNNK attiecības, taču domājam, ka V. Bērziņa vietā varēja būt jebkuras citas aktīvas sabiedriskas organizācijas pārstāvis — arī no Tautas frontes, no topošās Internacionālās frontes… Pieaugot arī šo kustību aktivitātēm, arī tām pilsētā taču būs nepieciešami savi stendi.

Iespējams, ka V. Bērziņš, komentējot šo situāciju, ir subjektīvs, taču tas nebūt nenoņem vainu no tiem, kuri pieļāva, ka starp izpildkomiteju un attiecīgo organizāciju izveidojās tādas attiecības. Domājam arī: notikušais liecina, ka dažu cilvēktiesību normu garantēšana Rīgas pilsētā joprojām ir problemātiska.

P. S. Honorāru lūdzam pārskaitīt Tautu foruma organizācijas komitejai.

MARINA MIHAILOVA,

ARNIS ŠABLOVSKIS


Paraksts zem attēla: * No šā dokumenta nav skaidrs — vai stends tiks uzstādīts laikā no 17. līdz 20. novembrim, vai arī tas drīkst tikt izmantots no 17. līdz 20. novembrim.