Latvijas Ļeņina komjaunatnes prēmiju komisija

No Barikadopēdija

Latvijas Ļeņina komjaunatnes prēmiju komisija literatūrā, mākslā, žurnālistikā un arhitektūrā ziņo, ka 1986. gada Latvijas Ļeņina komjaunatnes prēmiju konkursam izvirzītas šādas kandidatūras:

1. Māksliniece SANDRA KRASTIŅA — par sasniegumiem mūsdienu tematikas risinājumā glezniecībā un padomju mākslas popularizāciju XII Vispasaules jaunatnes un studentu festivālā Maskavā.

Izvirza — Latvijas PSR Mākslinieku savienība un LĻKJS Rīgas pilsētas komiteja.

2. Valsts Liepājas teātra aktrise INDRA MORĀNE-BRIĶE — par profesionāli augstvērtīgu lomu atveidojumu pēdējo gadu izrādēs un aktīvu sabiedrisko darbību.

Izvirza — Valsts Liepājas teātris un LĻKJS Liepājas pilsētas komiteja.

3. Valsts Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris ANDREJS IĻJINS — par augstu profesionālo meistarību jaunā cilvēka tēla veidošanā mūsdienu padomju un klasiskas dramaturģijas izrādēs.

Izvirza — Latvijas PSR Teātra biedrība, Valsts Rīgas Krievu drāmas teātris un LĻKJS Rīgas pilsētas Kirova rajona komiteja.

4. Latvijas PSR Valsts Akadēmiska operas un baleta teātra solists SERGEJS MARTINOVS — par izciliem panākumiem starptautiskajos konkursos un daudzpusīgu koncertdarbību.

Izvirza — laikraksts «Padomju Jaunatne» un LĻKJS Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona komiteja.

5. Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūta arhitekts ANDREJS ĢELZIS, vecākais arhitekts JURIS POGA un inženieris konstruktors VLADIMIRS KOZUHOVS — par darbu pie Latvijas PSR kultūras kompleksa projekta un realizācijas XII Vispasaules Jaunatnes un studentu festivāla Maskavā, citiem profesionāli augstvērtīgiem projektiem un realizācijām.

Izvirza — Latvijas PSR Arhitektu savienība, Institūts «Pilsētprojekts» un LĻKJS Rīgas pilsētas Ļeņina rajona komiteja.

6. Dzejniece MĀRA ZĀLĪTE — par sabiedriski aktuālu tēmu risinājumu augstā mākslinieciskā līmeni lugās «Pilna Māras istabiņa» un «Tiesa», dzejoju krājumā «Nav vārdam vietas» un aktīvu sabiedrisko darbību.

Izvirza — Latvijas PSR Rakstnieku savienība un LĻKJS Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona komiteja.

7. Dzejnieks KLĀVS ELSBERGS (pēc nāves) — par būtisku savas paaudzes atklāsmi dzejā un cittautu literatūras aktīvu popularizēšanu.

Izvirza — laikraksts «Padomju Jaunatne» un LĻKJS Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona komiteja.