Pirmdien Universitātes aulā

No Barikadopēdija

Kļuvis zināms, ka pirmdien, 22. janvārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks republikas izglītības darbinieku komunistu sanāksme. Mūsu korespondents šai sakarā lūdzis interviju tautas izglītības ministra pirmajai vietniecei Birutai Kubuliņai, vienai no sapulces darba grupas loceklēm.

— Kas deva impulsu tādai sanāksmei?

— To deva nesen Nacionālajā teātrī sarīkotā radošo savienību komunistu pilnsapulce. Pēc tās gan ministriju, gan «Skolotāju Avīzes» (tagadējas «Izglītības») redakcija saņēma daudzus priekšlikumus no skolām, no dažādiem izglītības darbinieku kolektīviem rīkot līdzīgu sanāksmi. Tagad tā ar Universitātes atbalstu kļuvusi reāla.

— Tātad iespējams runāt par trim iniciatoriem...

— Varētu teikt arī tā, bet gribētos sacīt, ka praktiskus priekšdarbus sanāksmei tiesām veikusi Universitātes partijas komiteja, Tautas izglītības ministrijas partijas birojs un laikraksta «Izglītība» partijas organizācija, kurā ietilpst arī biedri no Žurnāla «Skola un ģimene».

— Kas būs sapulces dalībnieki?

— Apmēram 400 pārstāvji no Latvijas vispārizglītojošām skolām, arodvidusskolām un tehnikumiem, ap 350 — no augstskolām. Tāda ir Universitātes aulas ietilpība, tāpēc no katra rajona un pilsētas varam aicināt tikai noteiktu skaitu sanāksmes dalībnieku.

— Kāda būs sanāksmes ievirze?

— Priekšplānā, manuprāt, izvirzās Latvijas Komunistiskās partijas turpmākais statuss, izglītības darbinieku loma un vieta tās atjaunotnē. Par to sarunu ievadīs LU partijas biroja sekretārs, juridisko zinātņu docents Aivars Endziņš, sagaidām, ka debatēs piedalīsies visu Latvijas novadu pārstāvji.