Ziņas no Igaunijas

No Barikadopēdija

Lai iesniegtu Igaunijas Republikas Pilsoņu kongresa pieņemto deklarāciju PSRS Tautas deputātu kongresam, svētdienas vakarā uz Maskavu devās par vidutāju izraudzītais igauņu zinātnieks un vides aizsardzības aktīvists E. Lipmā. Pieņemtajā rezolūcijā starp citu proklamēta Igaunijas republikas de facto atjaunošana. Vēstījuma nobeigumā PSRS TDK tiek aicināts ievadīt sarunas par Igaunijas okupācijas izbeigšanu un Igaunijas Republikas atzīšanu. Ierosināts pārejas laikā Igaunijā izvietot starptautiskos miera uzturēšanas spēkus.

Viens no Igaunijas Republikas Pilsoņu kongresa vadītājiem Tallinas radio paziņoja, ka tiek veidota jauna organizācija — Igaunijas aizsardzības līga, kas rūpēsies par kārtību Igaunijā un sargās republikas robežas.

 

V. GAILĪTIS