Ziņojums par reģistrētajiem PSRS tautas deputātu kandidātiem atkārtotām vēlēšanām 1989. gada 14. maijā

No Barikadopēdija
[[CN19890421|]]

709. DAUGAVPILS TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Vjačeslavs Barsukovs, karavīrs, dzimis 1948. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Alfrēds Čepānis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, dzimis 1943. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Imants Geidāns, republikāniskās ražošanas apvienības «Laukceltnieks» laboratorijas vadītājs, dzimis 1942. gadā, bezpartijisks, dzīvo Jelgavā,

Averkijs Grigorjevs, Daugavpils lokomotīvju depo dīzeļlokomotīves mašīnists, dzimis 1942. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Daugavpilī,

Dainis Ģēģers, Latvijas PSR Valsts agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Latvijas PSR ministrs, dzimis 1946. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Jānis Streičs, kinorežisors, dzimis 1936. gadā. PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

711. KULDĪGAS TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Aleksandrs Barkanovs, Liepājas pilsētas valsts apdrošināšanas inspekcijas apdrošināšanas aģents, dzimis 1952. gadā, bezpartijisks, dzīvo Liepājā,

Ivars Ķezbers, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sekretārs, dzimis 1944. gadā, dzīvo Rīgā,

Tālis Rakšāns, karavīrs, dzimis 1945. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Einārs Repše, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Zinātniskās aparātbūves speciālā konstruktoru biroja inženieris konstruktors, dzimis 1961. gadā, bezpartijisks, dzīvo Jelgavā.

 

296. KIROVA NACIONĀLI TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Jānis Baltmanis, Rīgas rūpniecības celtniecības tresta 7. celtniecības pārvaldes elektrometinātājs, dzimis 1945. gadā, bezpartijisks, dzīvo Rīgā,

Anatolijs Belaičuks, Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta mācību prorektors, dzimis 1939. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Sergejs Dīmans, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Politekonomijas katedras docents, dzimis 1951. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Jānis Dzenītis, Latvijas PSR prokurors, dzimis 1929. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Viktors Kalnbērzs, Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta direktors, dzimis 1928. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Ivars Knēts, Rīgas Politehniskā institūta zinātņu prorektors, dzimis 1938. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Jānis Lancers, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas PSR Valsts celtniecības komitejas priekšsēdētājs, dzimis 1933. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Visvaldis Mucenieks, Jūrmalas Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības elektriķu brigadieris, dzimis 1938. gadā, bezpartijisks, dzīvo Rīgā,

Mārīte Rukmane, Latvijas Komunistiskās partijas Kirova rajona komitejas pirmā sekretāre, dzimusi 1950. gadā, PSKP biedre, dzīvo Rīgā,

Elmārs Šiliņš, Latvijas PSR finanšu ministra vietnieks, dzimis 1937. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Aleksandrs Terentjevs, ražošanas apvienības «Degviela» ģenerāldirektora vietnieks, dzimis 1928. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Mavriks Vulfsons, Latvijas Mākslas akadēmijas sabiedrisko zinātņu katedras vecākais pasniedzējs, dzimis 1918. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā.

 

302. DAUGAVPILS LAUKU NACIONĀLI TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Antons Breidaks, kolhoza «Zemgale» priekšsēdētājs, dzimts 1953. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Daugavpils rajonā, Ilūkstē,

Jānis Geiba, Latvijas Komunistiskās partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs, dzimis 1940. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Daugavpilī,

Ita Kozakeviča, ražošanas apvienības «Daiļrade» tulkotāja, dzimusi 1955. gadā, bezpartijiska, dzīvo Rīgā.

 

305. JĒKABPILS NACIONĀLI TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Vilnis Edvīns Bresis, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs, dzimis 1938. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Rīgā,

Jānis Dambrāns, kolhoza «Mežgale» priekšsēdētājs, dzimis 1944. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Jēkabpils rajonā, Salas ciemā,

Juris Dobelis, republikāniskās ražošanas apvienības «Laukceltnieks» inženieris tehnologs, dzimis 1940. gadā, bezpartijisks, dzīvo Rīgā.

 

306. LIEPĀJAS PILSĒTAS NACIONĀLI TERITORIĀLAIS VĒLĒŠANU APGABALS

Jurijs Antons, Liepājas teritoriālā vispārējās celtniecības tresta un apakšuzņēmēju organizāciju partijas komitejas sekretārs, dzimis 1956. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Alfrēds Drozda, Liepājas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs, dzimis 1946. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Jānis Ķikuts, rūpnīcas «Sarkanais metalurgs» martenceha meistars, dzimis 1944. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Oļegs Mantuļņikovs, Latvijas Komunistiskās partijas Liepājas pilsētas komitejas organizatoriskā darba nodaļas vadītājs, dzimis 1946. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Vladimirs Matvejevs, Liepājas pilsētas izpildkomitejas iekšlietu nodaļas ārpusresoru apsardzes nodaļas milicijas apakšvienības komandieris, dzimis 1956. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā,

Raimonds Pauls, Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētājs, dzimis 1936. gadā, bezpartijisks, dzīvo Rīgā.

Mihails Zubriks, karavīrs, dzimis 1941. gadā, PSKP biedrs, dzīvo Liepājā.

 

Apgabalu vēlēšanu komisijas