Rēzekne pret Daugavpils variantu

No Barikadopēdija

Rēzekne pret Daugavpils variantu

Vairāk nekā seši tūkstoši rēzekniešu pulcējās Raiņa parkā mītiņā, lai izteiktu savu atbalstu Latvijas Republikas AP lēmumiem. Mītiņa dalībnieki bija ne bez pamata satraukti. Bažas radīja tas, ka Rēzeknes pilsētas pa domes prezidijs pēc Apvienotās darba kolektīvu padomes un deputātu grupas pieprasījuma nolēma 25. maijā sasaukt ārkārtas sesiju.

Sesijas darba kārtībā būs jautājums par referendumu, kā ari tiks spriests par politisko un ekonomisko situāciju pilsētā. Pilsētas izpildkomitejas nodaļas speciālisti pētīja ekonomisko situāciju pilsētā un 18. maijā ziņoja, ka pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas nekas nav mainījies. Pilsētnieki normāli ir apgādāti ar miltiem, putraimiem, maizi un piena produktiem. Tikai benzīna pārdošana ir normēta. Pilsētā ir normāls darba un sabiedriskās dzīves ritms.

Ir dažas problēmas. Slaukšanas iekārtu rūpnīcā nepietiek vagonu, lai sūtītu prom gatavo produkciju. Kokapstrādes kombināts nesaņem kokmateriālus no Karēlijas.

Mītiņa dalībnieki izteicās par ārkārtas sesiju kā provokāciju, kas destabilizēs situāciju pilsētā. Mītiņā piedalījās AP deputāti A. Seiksts un A. Rešetņikovs. Pirmo sveica ar ziediem, taču pēc A. Rešetņikova uzstāšanās sapulcējušies rēzeknieši izteica viņam nosodījumu.

Mītiņš beidzās ar katoļu lūgšanu, kopā ar baznīcas kori dziedot «Dievs, aizstāvi mūsu zemi».

M. ŅIZINSKA

(pa tālruni)