Atklāta vēstule Rīgas pilsētas padomes tautas deputātiem

No Barikadopēdija

Godājamie Rīgas pilsētas padomes deputāti!

Mēs uzskatām, ka rīdzinieki ir tiesīgi no mums prasīt un saņemt savlaicīgu, precīzu un objektīvu informāciju par visu, kas tā vai citādi var ietekmēt viņu dzīvi, skart viņu intereses. Mēs esam pārliecināti, ka jebkuras redakcijas žurnālisti, tāpat kā mēs, savu profesionālo pienākumu vēlas pildīt godīgi, t. i., tieši un atklāti runāt par visam dzīves realitātem, nepakļaujoties nekādiem ideoloģiskiem stereotipiem.

«Rīgas Balss», kā zināms, ir šodien visvairāk lasīto izdevumu vidū. Taču mēs apzināmies, ka ne vienmēr esam spējuši attaisnot un apmierināt lasītāju cerības. Lielā mērā tas saistīts ar avīzes sarežģīto stāvokli: tā joprojām atrodas partijas Rīgas pilsētas komitejas aparāta kontrole. Bet tas, cik konservatīvu opozīciju ieņēmusi partijas pilsētas komiteja, ir vispārzināms. Jau ilgāku laiku redakcijas kolektīva viedoklis un pārbūves uzdevumu izpratne ievērojami atšķiras no partijas pilsētas komitejas nostādnēm. Laikā, kad Latvijas PSR Augstākā Padome atcēlusi partijas vadošo lomu, partijas aparāta pretenzijas vadīt daudzus tūkstošus eksemplāru liela metiena avīzi ir, maigi izsakoties, anahronisms.

Vienīgā reālā iespēja, kas ļautu izkļūt no šī nenormālā stāvokļa, ir — mainīt avīzes statusu. Tāpēc aicinām pilsētas padomes deputātus izprast un atbalstīt mūsu centienus, veidojot «Rīgas Balsi» par pilsētas vakara avīzi.

Mēs uzskatām, ka «Rīgas Balsij», pirmkārt, jādod labums savai dzimtajai pilsētai. Domājam, ka pilsētas padome varētu noteikt redakcijai tādus pašus atskaitījumus pilsētas budžetā kā jebkuram Rīgas uzņēmumam. Visbeidzot, esam pārliecināti, ka rīdziniekiem ir tiesībās saņemt savu, uz komerciāliem pamatiem balstītu avīzi, kas atbilstu viņu interesēm, nevis apkalpotu to vai citu grupu, lai cik ietekmīgas tās arī būtu, paustās ambīcijas.

Vai rīdzinieki iegūs pilsētas vakara avīzi, kas atspoguļotu ne tikai svarīgākos notikumus pilsētas dzīvē, bet arī visu sabiedriski politisko un idejisko strāvojumu spektru, kāds tas šobrīd ir arī paša pilsētas padomē? Vai «Rīgas Balss» žurnālistiem, kas līdz šim ar savu darbu papildinājuši partijas kasi, tiks dota iespēja strādāt savas pilsētas labā? Tas viss būs atkarīgs no lēmuma, kādu pieņemsiet jūs, godājamie Rīgas pilsētas padomes deputāti, kas pārstāvat vienīgo likumīgo varu Latvijas galvaspilsētas teritorijā.

Vēstule vienbalsīgi pieņemta «RB» kolektīva kopsapulcē