Dīvaina preses brīvība

No Barikadopēdija
[[BL-LA19880912|]]

 

(PBLA IB) 27. aug. Padomju Jaunatnē bija ievietots māc. Jura Rubeņa raksts par baznīcas un sabiedrības jautājumiem. Pēc tā četras avīzes (Cīņa, Sovjetskaja Latvija, Pad. Jaunatne un Sovjetskaja Molodjož) saņēmušas cirkulāru no LPSR Reliģijas lietu pilnvarotā Kokara-Tropa, kurā norādīts, ka esot gan labi, ja garīdzniekiem dota iespēja presē izteikt savu viedokli, bet slikti esot, ja parādās tādi vārdi kā Juris Rubenis, Modris Plāte, Armands Akmentiņš, jo tie pārstāvot "šķeltniecisku grupējumu" Atdzimšana un Atjaunošanās, kas nostājoties pret archibīskapu Mesteru. Esot vēlams, lai šīs avīzes šo garīdznieku vārdus vispār vairs nepiemin. Māc. J. Rubenis uzsver, ka šis ir ārkārtīgi savdabīgs piemērs tam, kā varas iestādes ar apkārtraksta palīdzību cenšas ietekmēt laikrakstus. </span>