Jau 48 telefona zvani

No Barikadopēdija
LVU jaunatnes ekoloģiskajā centrā

Atsaucoties uz «PJ» 2. februāra numurā publicēto paziņojumu «Apspriedīs metro projektu», Universitātes jaunatnes ekoloģiskajā centrā atskanēja 48 telefona zvani. Tikai trīs zvanītāji bija pārliecināti par metro nepieciešamību, turpretī 45 pilsoņi izteica bažas par metro celtniecības iespējamām sekām Rīgā. Savu viedokli izteica arhitekti, celtnieki, būvinženieri un inženieri, ekonomisti, juristi, rakstnieki, pasniedzēji, strādnieki, pensionāri, studenti, to vidū — 22 speciālisti, no tiem - 8 vadoši darbinieki.

Izteikto viedokļu galvenais saturs: vai metro ir XXI gadsimta transportlīdzeklis? Vai metro celtniecība atrisinās transporta problēmas Rīgā un nesaasinās sociālās problēmas? Vai esošais metro projekts ir izdevīgs, ja tas neaptver visus Rīgas lielākos dzīvojamo namu masīvus? Par cik procentiem pieaugs reālā būvdarbu izmaksa, kura jāsedz no mūsu organizāciju līdzekļiem? Vai, projektējot Rīgas metro, ir izdarīta ekoloģiskā ekspertīze?

Šos un citus jautājumus, kas saistīti ar Rīgas metro projekta realizācijas problēmām, jūs varēsit noskaidrot 16. februārī LVU Lielajā aulā jaunatnes ekoloģiskā centra rīkotajā sociāli zinātniskajā konferencē.

S. POCE