LR Ministru Padomē

No Barikadopēdija

1991. gada 20. augusta vakara sēdē Ministru Padomes priekšsēdētāja I. Godmaņa vadībā valdība apsprieda jautājumus par minimālās darba samaksas un minimālās pensijas apmēra noteikšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, grozījumiem 1991. gada valsts budžetā, kā arī jautājumus, kas saistīti ar vispārēju beztermiņa streiku.

Valdība nolēma, ka no 1991. gada 1. septembra minimālā stundas tarifa likme būs 1,55 rubļi un minimālā mēneša alga (amatalga) — 260 rubļi. Akceptēts un iesniegts izskatīšanai Augstākajā Padomē priekšlikums noteikt minimālās pensijas apmēru — 230 rubļi mēnesī. Paredzēts palielināt mācību iestādēm stipendiju fondu un līdz ar to arī stipendiju apmērus.

Akceptēti un iesniegti izskatīšanai Augstākajā Padomē priekšlikumi piešķirt Lauksaimniecības ministrijai 200 miljonus rubļu, lai daļēji dzēstu līdz 1983. gadam izsniegtos banku aizdevumus un individuālo dzīvojamo māju celtniecības finansēšanai saņemtos kredītus, kā arī Veselības aizsardzības ministrijai 7 miljonus rubļu medikamentu cenu sadārdzinājuma segšanai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 20. augusta lēmumu «Sakarā ar PSRS bruņoto spēku darbību Latvijas Republikā» Latvijas Republikas Ministru Padome paziņo, ka Latvijas iedzīvotāju vitālo interešu nodrošināšanai vispārējā beztermiņa streikā nepiedalās valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību, banku un tiesību aizsardzības iestāžu, enerģētikas, medicīnas, sakaru, daļēji transporta un komunālo organizāciju darbinieki, kā arī tie, kas piedalās ražas novākšanā un iedzīvotāju apgādē ar pārtiku, apkalpo nepārtraukti darbojošos objektus, kuru apturēšana var izsaukt bīstamas sekas.

 

Latvijas Republikas Ministru Padome