Lielā brāļa mazā māsa...

No Barikadopēdija

Republikas labākie jaunie mehanizētās slaukšanas operatori pagājušonedēļ pulcējās Siguldā, ZRA «Sigra» Latvijas Lopkopības un veterinārijas zinātniskās pētniecības institūtā. Ar LĻKJS CK un republikas Agrorūpniecības komitejas gādību izveidota divkārtējās Sociālistiskā Darba Varones M. Semules vārdā nosaukta republikāniskā «6000 kluba» jauniešu sekcija.

Mūsu pašreizējos apstākļos izslaukt 6000 kilogramu un vairāk piena vidēji no govs gadā nav joka lieta. Ne velti to spēj tikai republikas labākie lopkopji. Jaunietim, kuram pieredzes un prasmes ir pamazāk, 51 robeža un līdz ar to arī iespēja kļūt par «6000 kluba» biedru ir kā sapnis vasaras naktī.

Tāpēc ceļā uz lielo klubu — 51s pakāpiens. Kādi ir noteikumi? Lai kļūtu par sekcijas biedru, jaunajam lopkopim (līdz 30 gadiem) ar govju grupu jāstrādā vismaz divi gadi un caurmērā no govs jāizslauc 5000 kg piena. Pašlaik republikā šo robežu pārsniegušas 36 jaunietes un 6 puiši. Daļa jau kļuvuši par «6000 kluba» biedriem.

Uzaicinājumu ierasties Sigulda saņēma 25 republikas jaunie slaukšanas operatori. Tiesa, visi neieradās, atbrauca apmēram puse. Bija labākā — jelgavniece Svetlana Maksimčuka no kolhoza «Nākotne». Vidēji no savas grupas govīm viņa pērn izslauca 5803 kg piena. Viņas novadniece, kolhoza «Druva» lopkope Maija Pumpure bija otrā. Maijas veikums — 5736 kg. Dāmu sabiedrībā spējis ielauzties arī kuldīdznieks, kolhoza «Vārme» lopkopis Austris Kronbergs. Par naga tiesu viņš atpaliek no Maijas Pumpures — 5728 kg. 2ēl. ka meitenes nevarēja iepazīties ar sāncensi. Austris šoreiz bija palicis mājās. Labākajiem uz papēžiem min arī pārējie: gan Zenta Juhņēviča un Vija Conka no Preiļu rajona agrofirmas «Krasnij Oktjabrj», gan Dzintra Kecko no Madonas «Cesvaines» un citi. Bez jau minētajiem sekcijā pārstāvēti arī Saldus, Tukuma, Dobeles, Rīgas un Valmieras rajons, saimniecības ar labām lopkopības tradīcijām.

Iepriekš, jau pavasarī, tika izdarīta aptauja, lai noskaidrotu, kādu jaunieši vēlas šo sekciju.

«Nevajadzētu aizrauties ar darba rezultātu salīdzināšanu, bet vairāk kaut kur aizbraukt, paskatīties, tikties ar interesantiem cilvēkiem,» varēja lasīt daudzās anketās. Organizētāji šos ieteikumus ņēma vērā.

LĻKJS CK puiši A. Baltais un K. Štauers, kā arī namatēvi centās panākt, lai sekcijas nodarbība noritētu raiti, nepiespiesti. Varētu teikt, daudzējādā ziņā viņiem tas arī izdevās. Starp lopkopēm (atbraukušas bija tikai meitenes) un ARK nodaļas vadītāju M. Brunovsku, zinātniekiem M. Kreili un K. Ķauni ritēja brīva saruna. Speciālisti pastāstīja par pašreizējo stāvokli lopkopībā, informēja par jaunāko nozarē. Atbildēja uz jautājumiem.

Kā jūs domājat, kāda problēma visvairāk nodarbina jauno lopkopju prātus? Agrie rīti! Tomēr, izrādās, arī tā ir atrisināma. Bioloģijas zinātņu doktors M. Kreilis ieteica pārkārtot darba organizāciju. Tad govis droši varēs slaukt arī krietni vēlāk.

— Nākamgad notiks Vissavienības mehanizētās slaukšanas meistaru sacensības, un es gribētu, lai Latvijas komandā būtu šis sekcijas biedri. — M. Kreilis vēlēja.

Protams, pirmajā reizē daudzām meitenēm pārvarēt biklumu nebija viegli. Nav pierasts. Tomēr I. Elerta eksperimentālās teātra studijas aktieru rīkotajos priekšnesumos, atrakcijās un sacensībās malā stāvētāju nebija…

Pēcpusdienā visi devās uz ZPS «Krimulda», kur «Putniņu» lielfermā apskatīja govju slaukšanas karuseli. «6000 kluba» jauniešu sekcijas pirmā sanākšanas reize beidzās ar ekskursiju pa Siguldu.

M. MEDŅA

teksts un foto

 

Attēlā: * Saruna ar zinātniekiem un speciālistiem ritēja raiti, nepiespiesti. Par sevi, par darbu stāsta Svetlana Maksimčuka.