PSKP CK plēnums

No Barikadopēdija


15. martā Kremlī sākās PSKP Centrālās Komitejas kārtējais plēnums. Piedalīties tā darbā uzaicināti savienoto republiku komunistisko partiju CK un partijas novadu un apgabalu komiteju pirmie sekretāri, komunistisko partiju CK otrie sekretāri, savienoto republiku augstāko padomju prezidiju priekšsēdētāji un ministru padomju priekšsēdētāji, ministri un centrālo resoru un organizāciju vadītāji, kara apgabalu karaspēka pavēlnieki, PSRS tautas deputātu kandidāti no PSKP, kas neietilpst PSKP centrālajos orgānos, kā arī partijas lauku rajonu komiteju sekretāru, saimniecību vadītāju, nomnieku, zinātnieku un citu agrorūpnieciskā kompleksa darbinieku grupa.

Plēnumu atklāja PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs.

Plēnuma darba kārtībā ietverti šādi jautājumi: par PSRS tautas deputātu vēlēšanām no Padomju Savienības Komunistiskās partijas; par PSKP agrāro politiku mūsdienu apstākļos.

Plēnumā notika PSRS tautas deputātu vēlēšanas no Padomju Savienības Komunistiskās partijas.

Pirms vēlēšanām ziņojumu sniedza PSRS tautas deputātu vēlēšanām no PSKP izveidotās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs V. Koptjugs.

Visa priekšvēlēšanu kampaņa, viņš teica, balstījās uz skaidru, reālistisku politisko platformu, kas raksturoja PSKP Centrālās Komitejas priekšvēlēšanu aicinājumā partijai, padomju tautai. Šis dokuments liecina, ka partija tiešām ir sabiedrības avangards, tās vadošais spēks. Tā nolēmusi stingri iet pārbūves ceļu, cenzdamās panākt sociālistiskās sabiedrības atjaunotni, to vispusīgi demokratizējot, realizējot radikālu ekonomisko reformu, atjauninot padomju varu un veidojot tiesisku valsti.

Runātājs atgādināja, ka no PSKP izvirzīti simt PSRS tautas deputātu kandidāti. Ar viņiem bija noorganizētas 845 tikšanās partijas organizācijās un darba kolektīvos. Šajās sapulcēs tika apliecināts atbalsts PSRS tautas deputātu kandidātiem no PSKP, viņi tika raksturoti kā kompetenti, enerģiski, mūsdienīgi domājoši cilvēki, kas spēj sekmīgi realizēt pārbūvi.

Notika balsošana, kurā piedalījās PSKP CK plēnuma dalībnieki. Pēc tam tika paziņoti tās rezultāti – par PSRS tautas deputātiem no PSKP ievēlēti visi simt kandidāti.

Plēnums pieņēma lēmumu par norādījumiem PSRS tautas deputātiem no PSKP, kuros apkopoti priekšvēlēšanu tikšanos laikā izteiktie priekšlikumi.

Pēc tam referātu «Par PSKP agrāro politiku mūsdienu apstākļos» nolasīja M. Gorbačovs.

PSKP CK plēnums turpina darbu.

TASS