Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Aizvadītās nedēļas centrālais notikums Igaunijā — atkārtotās vēlēšanas. Piecos nacionāli teritoriālajos apgabalos pamatā uzvarēja Tautas frontes biedri vai arī tie, kas atbalsta šo organizāciju. Vienā apgabalā virsroku guva interfrontes piekritējs, kas krieviski runājošo aptaujā par populārāko cilvēku republikā ierindojies piektajā vietā.

Igaunijas ĻKJS CK notika republikā dislocēto karaspēka vienību politdaļu priekšnieku vietnieku tikšanās. Ar karaspēka komjaunatnes pārstāvjiem tikās Tallinas partijas pilsētas komitejas sekretārs Jāks Sārnits un republikas ĻKJS CK sekretārs Toivo Siks. Viņi pastāstīja par sarežģīto politisko situāciju republikā.

Pilsētas vakara avīze otrdien publicējusi politiskās situācijas analīzi, kādu to redz Tallinas pilsētas partijas komitejas biedri. Tajā atzīmēts, ka izveidojusies krīzes situācija, vērojamas šķelšanās pazīmes. To vajag apstādināt, kamēr vēl nav par vēlu. Šāda nepieciešamība balstās uz atzinumu, ka šobrīd nav cita politiska spēka, kas spētu konsolidēt masas.

Igaunijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs republikāniskajos laikrakstos publicējis likumprojektu «Par Igaunijas PSR pilsoņu apvienībām». Ierosinājumi un priekšlikumi tiek gaidīti līdz 3. maijam. Tai pašā mēnesi notiks Augstākās Padomes sesija, kas, domājams, akceptēs šo likumprojektu.

6. aprīlī notika Igaunijas PSR Augstākās Padomes Prezidija komisijas pirmā sēde valodu jautājumā. Pamatā sprieda par to, kā veicināt igauņu valodas apgūšanu krievu skolās un uzņēmumos, kas jādara pirmām kārtām un kas par to atbildīgs. Komisija ieplānojusi tikties vienu vai divas reizes mēnesī. To vada Tautas rakstnieks Jāns Kross.

Piektdien notika republikas lauksaimniecības darbinieku forums, kurā bija sapulcējušies vairāk nekā tūkstotis dalībnieku. Apsveikuma runu teica Igaunijas KP CK pirmais sekretārs Vaino Veljass. Ziņojumu nolasīja republikas Agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētājs Gustavs Tinspoegs. Forumā sprieda par lauksaimniecības darbinieku apvienības nodibināšanu. Taču šī ideja netika realizēta. Arguments — laukos var izveidoties otra partija.

Pagājušā nedēļa bija iezīmīga ar to, ka daudz uzmanības tika veltīts armijas lietām. Vēl joprojām ļaužu prātus satrauc Artura Sakalauska lieta. 3. aprīlī Tartu pēc pilsētas sieviešu padomes ierosmes notika mītiņš ar devīzi «Mātes savu dēlu aizstāvībai». To atbalstīja arī Tautas fronte un zaļo kustība.

Mītiņa dalībnieki izteica šādas prasības: reformēt armiju uz humānisma pamatiem, izveidot republikā nacionālos karaspēka formējumus, samazināt dienesta laiku līdz deviņiem mēnešiem, atcelt augstskolās militāro apmācību meitenēm, izveidot darba bataljonus tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevar dienēt armijā. Nobeigumā vēstījumu republikas Augstākajai un Ministru Padomēm, kara komisariātam parakstīja pieci tūkstoši klātesošo.

Pagājušajā nedēļā pie republikāniskā kara komisariāta ēkas sākās sieviešu pikets. Mātes, sievas vienojās savu dēlu un vīru aizstāvībai. Piketa dalībnieces tikās arī ar republikas kara komisāru.

Paredzēts, ka šodien pikets notiks arī pie partijas CK ēkas. Dalībnieces grib panākt, lai gaidāmajā plēnumā tiktu izskatīts arī viņas interesējošais jautājums.

Piektdien un sestdien notiks republikas sieviešu piektais kongress, kura darba kārtībā kā galvenie būs ar armijas lietām saistītie jautājumi.

Tāpat sestdien Tartu sāksies neatkarīgās jaunatnes trešais forums.

TENU VARE,

redaktora vietnieks

«Noorte Hääl», laikraksts (Igaunija)