Vēstule Latvijas ĻKJS XXIV kongresam

No Barikadopēdija

Latvijas komjaunatne sadarbībā ar citām organizācijām jau daudzus gadus rīko dažādas republikā populāras bērnu sacensības. Tā, piemēram, šīssezonas «Oranžās bumbas» sacensībās piedalījās 849 skolu komandas ar 9600 dalībniekiem. Tikpat masveidīgas ir klubu «Zelta ripa» un «Ādas bumba» balvu izcīņas. Pēdējos gados pusaudžu vidū populārs kļuvis klubs «Sudraba kārts», jaunieši aktīvi piedalās vieglatlētikas, orientēšanās un slēpošanas sacensībās, dambretes un šaha turnīros, nodarbojas ar motosportu. Šo sacensību uzdevums ir ne tikai atrast jaunus talantus, bet galvenais — iesaistīt fiziskajā kultūrā un sportā gandrīz katru skolēnu. Sacensību republikāniskie fināli dalībniekiem un skatītājiem tradicionāli izvēršas par svētkiem. Finālsacensību uzvarētāji piedalās dažāda ranga starprepublikāniskos un starptautiskos turnīros.

Aicinām turpināt Latvijas LKJS iesākto darbu bērnu un jauniešu fiziskās audzināšanas attīstībā. Esam pārliecināti, ka mūsu pieredze un vēlēšanās strādāt būs noderīgas turpmākai sadarbībai šajā vajadzīgajā darbā republikas nākotnes labā.

Latvijas LKJS CK jauno basketbolistu kluba «Oranžā bumba» štāba priekšsēdētāja vietnieks — Tālivaldis Pētersons,

Latvijas PSR Dambretes federācijas atbildīgais sekretārs — Viktors Adamovičs,

pionieru vienību šaha turnīra «Baltais tornis» republikānisko finālsacensību galvenais tiesnesis — Elmārs Berķis,

VLKJS CK klubu «Zelta ripa» un «Ādas bumba» Latvijas republikānisko štābu priekšsēdētājs — Alfons Jēgers,

Latvijas LKJS CK klubu «Sudraba kārts» štāba priekšsēdētājs — Ziedonis Krastiņš,

VLKJS CK klubu «Zelta ripa» un «Ādas bumba» republikānisko finālsacensību galvenais tiesnesis — Rihards Jēgers,

Latvijas PSR pionieru slēpošanas sacensību atbildīgais sekretārs — Zigurds Konušs,

Latvijas PSR Hokeja federācijas atbildīgais sekretārs — Harijs Vītoliņš,

LVFKI rektors, Latvijas Basketbola federācijas prezidents — Uldis Grāvītis,

VLKJS CK klubu «Zelta ripa» un «Ādas bumba» komandu sabiedriskais treneris — Arvīds Irbe,

Latvijas LKJS CK kluba «Zelta mopēds» atbildīgais sekretārs — Aleksandrs Briedis