Kaspars Bikše. Runa LTF 1. kongresā

No Barikadopēdija


Dārgie domubiedri!

Šis ir pirmais kongress, kurā savas problēmas var iznest atklātībā arī skolēni. Un kas tad labāk zina skolu problēmas, ja ne mēs paši? Kas mūs visvairāk satrauc?

Pirmā problēma. Visām skolām un arī manai skolai ir raksturīgs milzīgs viduvējības līmenis. Kur ir tās cēloņi? Pirmkārt, mācību programmas pārslogotība, kas rada mākslīgas grūtības. Otrkārt, tas, ko mēs šodien mācāmies, neatbilst mūsu interesēm, mūsdienu idejām.

Otra problēma. Cilvēks aug sabiedrībā. Mana pieredze rāda, ka, saņemot sabiedrības atbalstu tikai morālā formā vai epizodiskos pasākumos, kā Dzejas dienas, Mākslas dienas, Mūzikas dienas un citi pasākumi, vecāko klašu skolēnu sabiedrībā aktivitāte nerealizējas. Kāpēc visi sabiedrības formējumi, kas tik labi apvienojas biedrībās, nevarētu regulāri sadarboties ar skolu? Kāpēc sabiedrība rada plaisu starp sevi un skolu?

Ko es ierosinu? Noteikt vidusskolu obligātos priekšmetus, kuru starpā jābūt latviešu valodai, literatūrai, krievu valodai, vēsturei, estētiskā cikla priekšmetiem, jādod skolēniem iespēja brīvi izvēlēties priekšmetus, kas atbilst viņu interesēm, viņu nākamajai profesijai.

Ilustrācijai var minēt faktu, ka mūsu meitenes militārajā mācībā apgūst tā saukto «ogņevuju podgotovku», kaut arī tajā pašā laikā viņas labprāt mācītos priekšmetus, kas viņas audzinātu par mātēm, erudītām sarunu biedrenēm un pavarda sildītājām. (Aplausi.)

Vēl viens fakts: klubu «Jaunais patriots» vada skolotāja, sieviete, nevis veterānu klubs vai internacionālistu klubs. Nebēdziet prom no mūsu skolēniem, nāciet pie mums, sadarbosimies, un varbūt mēs redzēsim jūsu izvērstās darbības mērķi un jēgu.

Tās ir mūsu galvenās vidusskolu problēmas. Bet ar kādiem paņēmieniem tās atrisināt?

Atļaujiet izteikt pēdējo priekšlikumu: skolēni uzskata par nepieciešamu nodibināt centralizētu Tautas frontes skolēnu sekciju, kas būtu Tautas frontes sastāvdaļa. (Aplausi.) Skolēni tajā saskata reālu iespēju risināt savas problēmas. Un tāpēc lūdzu — atbalstiet šo mūsu, skolēnu, priekšlikumu ar balsošanu.

Lūdzu: kas par to, lai mums, skolēniem, būtu sava sekcija? (Liela vienprātība.)

Vienprātīgi? Liels paldies. (Aplausi.)