Par partijas biedru grupas paziņojumu

No Barikadopēdija

Laikrakstos «Izglītība» un «Latvijas Jaunatne» publicēts partijas biedru grupas paziņojums, kurā viņi apmelo partiju, iztēlojot to par tautai  naidīgu, un aicina partijas organizācijas uz pašizformēšanos un Latvijas Komunistiskās partijas darbības izbeigšanu.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs kategoriski noraida likvidatoriskās tendences un mēģinājumus sašķelt partiju un pastiprināt konfrontāciju sabiedrībā.

Partijas komitejām, kurās ir uzskaitē komunisti — paziņojuma autori, dot novērtējumu viņu likvidatoriskajai rīcībai.

Mēs aicinām republikas partijas organizācijas, komunistus un iedzīvotājus, visus, kam dārga Latvijas nākotne, neļauties provokācijām un aktīvi iesaistīties Latvijas Komunistiskās partijas XXV kongresa praktiskajā sagatavošanā.

 

LKP CK informācija