Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākās Padomes priekšsēdētājam Viņa Ekselencei Mihailam Sergejevičam Gorbačovam

No Barikadopēdija

Mēs, Lietuvas Republikas Augstākās Padomes deputāti, kurus, brīvi izpaužot savu gribu, demokrātiski ievēlējusi Lietuvas tauta, kas gadu desmitiem tiekusies atjaunot mūsu valsts neatkarību, griežamies pie Jums ar paziņojumu, ka Lietuvas Republikas Augstākā Padome 1990. gada 11. martā pieņēmusi vairākus likumdošanas aktus un politiskos lēmumus, kuri apstiprina neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu.

Dokumentu teksti ir pievienoti.

Izsakām cerību, ka Jūs personiski un visa Padomju Savienības vadība ar izpratni un labvēlību izturēsities pret mūsu pieņemtajiem lēmumiem un ka Padomju Sociālistisko Republiku Savienība atzīs atjaunoto neatkarīgo Lietuvas Republiku.

Šo paziņojumu Jums lūdzam uzskatīt par oficiālu priekšlikumu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai sākt sarunas par visu to jautājumu noregulēšanu, kuri saistīti ar notikušo neatkarīgas Lietuvas valsts atjaunošanu.

Mēs ceram, ka Jūs veltīsiet sevišķi lielu vērību to Lietuvas jauniešu drošībai, kuri pašlaik atrodas PSRS Bruņotajos Spēkos.

Mēs vēlamies uzturēt pastāvīgas labas politiskās un ekonomiskās attiecības ar PSR Savienību un ceram uz tādu pašu nostāju un labvēlību no Jūsu puses.

Ar patiesu cieņu Lietuvas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs

V. LANDSBERĢIS