Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

Jāteic, ka pagājušajā nedēļā Igaunijā nav bijis ārkārtēju notikumu. Presē turpinājās Igaunijas AP sesijas materiālu publicēšana. Lielākās kaislības, kas saistītas ar Likuma par vietējām vēlēšanām atlikšanu, jau rimušas, jo Igaunijas prezidents un daži deputāti plaši paskaidrojuši, kāpēc pieņemts kompromisa lēmums.

***

Iepriekšējā nedēļā republikas presē publicēti dažādu likumu projekti, kas nodoti tautas apspriešanai: likumprojekts par vietējās varas orgānu pamatiem, likumprojekts par Igaunijas PSR pilsoņu pamattiesībām, likumprojekts par tautas uzņēmumiem. Igaunijas MP Prezidija sēdē izskatīja likumprojektus par cenām un par līgumsaistībām un izlēma tos vēl pārstrādāt. Tai pašā sēdē pieņēma lēmumu likvidēt komisiju, kas cīnās pret alkoholismu un līdz šim darbojās Ministru Padomē.

***

Igaunijas Darba komiteja un izglītības komiteja apstiprinājušas kopīgus lēmumus par Valodu likuma ieviešanu. Laikā no 1989. līdz 1993. gadam republikas valdība ieguldīs aptuveni 10 miljonus rubļu, lai mācītu igauņu valodu tiem, kuru profesijā nepieciešama igauņu valodas prašana.

***


No 9. līdz 11. oktobrim Tallinā bija dāņu tehnikas dienas. Tāpat kā Rīgā, tikās vairāku firmu pārstāvji, noslēdza dažādus kontraktus.

***


Nedēļas beigās Tallinā atvēra jaunu kafejnīcu, kuras saimnieki — dāņu jaunieši — viesus cienā ar labu alu.

***


12. oktobrī Igaunijā sākās VDR kultūras dienas, kas ilgs līdz 27. oktobrim. Svētku dalībnieki no VDR puses lielākoties ir Šverīnes apgabala iedzīvotāji, jo Šverīne ir Tallinas partnerpilsēta.

***

Pagājušajā nedēļā notika Igaunijas Baznīcu padomes sēde. Tajā tika paziņots: Igaunijas valdība devusi piekrišanu tam, ka, sākot ar novembri, Igaunijas radio svētdienas rītos pārraidīs dievkalpojumus. Jāpiebilst, ka nedēļas beigās svinīgi tika atzīmēta igauņu Bībeles 250 gadu jubileja.

***


Lielu interesi radījusi vairāku Igaunijas zemnieku tikšanās ar NLO, kas pagājušajā nedēļā nolaidušies kādā Igaunijas rajonā. Vairāki zemnieki apgalvo, ka redzējuši NLO nolaišanos, kā arī runājuši ar mazām sudrabainām būtnēm. Pašu sarunu zemnieki gan neatceroties.

***

Igaunijas sabiedrība pozitīvi novērtējusi akciju, ko iepriekšējā nedēļā veica speciālās milicijas vienības cīņā ar reketieriem un cita veida organizēto noziedzību.

***


Nedēļas beigās iznākušas divas jaunas avīzes. «Orgipäev» («Ikdiena») ir laikraksts, kas domāts biznesmeņiem. Tas iznāks reizi nedēļā, to iespiedīs Zviedrijā uz speciāla rožaina papīra, kā esot pieņemts iespiest biznesmeņu avīzes visā pasaulē.

«Eesti Elu» («Igaunijas Dzīve») ir ļoti bieza avīze — 44 lappuses. Tā veltīta kultūras dzīves apskatam, teksts — sinhroni igauņu un angļu valodā. Avīzi iespiež Igaunijā, bet tā domāta galvenokārt ārzemniekiem, to vidū — emigrantiem.

***


Svētdien mūsu televīzija pirmo reizi raidīja jaunu programmu, ko veidojam kopā ar somu televīziju. Raidījums palīdzēs atmest smēķēšanu — tāds ir tā galvenais mērķis. Raidījuma laikā notiks konkurss skatītājiem, rezultātu ticamību pārbaudīs arī ar medicīnas metodēm. Konkursa galvenā balva — ceļazīme uz Indonēziju.

PIRETA PUKA,

kultūras nodaļas vadītāja