Kas ir JEC?

No Barikadopēdija
Alma mater
P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē nodibināts Jaunatnes ekoloģiskais centrs

Uz dažiem jautājumiem atbildēja JEC priekšsēdētājs, LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāna vietnieks audzināšanas darbā RAIMONDS ERNŠTEINS.

— Kā Universitātē radās Jaunatnes ekoloģiskais centrs (JEC)?

— Vēl būdams Fizikas un matemātikas fakultātes komjauniešu sekretārs, sāku domāt, kā efektīvāk un reālāk varētu strādāt dabas aizsardzībā. Ar nelielu entuziastu grupiņu sākām braukāt pa republiku, un kļuva skaidrs, ka ar atsevišķām talkām nekas nav glābjams. Sākām organizēt studentu dabas aizsardzības vienības. 1984. gada vasarā strādāja Fizikas un matemātikas fakultātes pirmā vienība «Flora». No nelielas entuziastu grupiņas Universitātē Izveidojās vesela dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības kustība. Šovasar Latvijā darbojās jau 21 dabas un pieminekļu aizsardzības vienība, no kurām 19 vienībās strādāja Universitātes studenti un pasniedzēji.

1986. gada nogalē nodibinājām Dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības Jaunatnes padomi. Taču ideju ir arvien vairāk, arvien vairāk cilvēku piedalās mūsu kustībā, iepazīstamies arī ar Vissavienības pieredzi. Tā esam nokļuvuši pie nākamā «pakāpiena» — nodibināts Jaunatnes ekoloģiskais centrs.

— Kādi ir JEC galvenie uzdevumi un mērķi?

— JEC nodibinājām tāpēc, lai apvienotu visas Universitātes dažādo specialitāšu studentu un pasniedzēju aktivitāti, visus studentus un pasniedzējus vienā sabiedriskā kustībā. Jo šie jautājumi jārisina ikvienam — neatkarīgi no specialitātes. Galvenais JEC darbībā — studentu ekoloģiskā izglītošana un audzināšana ar praktisko darbu, kura pamatā ir zinātniska un pārdomāta teorētiskā platforma. Es domāju, ka dabas un pieminekļu aizsardzības vienībām ir ne tikai praktiska nozīme, tās ir arī līdzeklis, kā ekoloģizēt sabiedrisko domu. JEC darba programma visā pilnībā publicēta LVU laikraksta «Padomju Students» 10. decembra numurā.

— Ar ko JEC, tavuprāt, atšķiras no pārējām vides aizsardzības apvienībām?

— Šķiet, ka atšķiramies ar ļoti plānveidīgu un mērķtiecīgu darbību. Ar ekoloģisku akciju rīkošanu (Slokas celulozes un papīra kombināts, «talkā iekārtošanas» birojs u. c). Domāju, ka svarīgs darbs ir arī nozīmīgu tautsaimniecības objektu celtniecības projektu sabiedriskošana, piemēram, esam tikušies ar Rīgas metro projektētājiem.

— Tu tikko esi atgriezies no Maskavas...

— Jā. tur notika Vissavienības brigāžu pirmā lielā konference, ko organizēja VĻKJS CK un PSRS Miera aizstāvēšanas komitejas asociācija «Zeļonij mir». Mūs ievēlēja par Vissavienības studentu ekoloģisko grupu kustības Baltijas reģiona koordinatoriem.

— Ko darīt tiem, kuri vēlas iekļauties JEC kustībā?

— Aicinām visus entuziastus, visus, kam ir idejas, visus, kas vēlas piedalīties JEC programmas izpildē. Telefoni: JEC priekšsēdētājs Raimonds Ernšteins — 229860. JEC sekretāre — Sandra Poce — 225304.

I. RAISKUMA