Vai sapulce bijusi likumīga?

No Barikadopēdija

Pēdējās nedēļās priekšvēlēšanu pasākumi lielā daļā iedzīvotāju izraisījuši pamatotu neizpratni un pat sašutumu. Deputātu kandidātu izvirzīšanas periodā bija samērā maz likuma pārkāpumu, taču, izvirzot pārstāvjus uz priekšvēlēšanu sapulcēm, likums bieži tiek aplami tulkots un atklāti pārkāpts gan vēlēšanu komisijās, gan darbavietās un it sevišķi dzīvokļu ekspluatācijas rajonos.

Vēlētāji, kuriem laimējies piedalīties pārstāvju izvirzīšanas sapulcēs vai arī kuriem tās «aizgājušas gar degunu», satraukti interesējas, vai sapulces sasauktas un noturētas atbilstoši vēlēšanu likumam.

Atbildot uz jautājumiem, kurus pēdējās dienās nepārtraukti saņemam, nosauksim raksturīgākos vēlēšanu likuma pārkāpumus, kas tiek pieļauti, organizējot pārstāvju izvirzīšanu priekšvēlēšanu sapulcēm:

APGABALU VĒLĒŠANU KOMISIJĀS

Nosakot pārstāvniecības normas priekšvēlēšanu sapulcē, lielākā tās dalībnieku daļa tiek pieaicināta no to vēlētāju vidus, kas nav piedalījušies deputāta kandidāta izvirzīšanā (šāda prasība neizriet no likuma un dod nepamatotas priekšrocības sociāli mazaktīviem kolektīviem).

UZŅĒMUMOS UN IESTĀDĒS

Kolektīva pārstāvji tiek izvirzīti darba kolektīvu padomēs, laikus neinformējot visu kolektīvu, sabiedrisko organizāciju birojos un prezidijos vai arī kolektīva vadītāji gluži vienkārši tos norīko.

DZĪVOKĻU EKSPLUATĀCIJAS RAJONOS

1. DzER iedzīvotāju sapulce pārstāvju deleģēšanai uz apgabala priekšvēlēšanu sapulci (turpmāk vienkārši – sapulce) tiek organizēta darba laikā, tādā veidā apzināti liedzot iespēju piedalīties strādājošiem iedzīvotājiem.

2. Paziņojumā par sapulci netiek uzskatāmi norādīts tās mērķis.

3. Par sapulci atklāti tiek paziņots pēkšņi, pēdējā brīdī, tādējādi palielinot jau laikus informēto «savu» cilvēku īpatsvaru sapulcē.

4. Kādai iedzīvotāju daļai par sapulci vispār netiek paziņots.

5. Sapulcē piedalās mazāk iedzīvotāju, nekā noteikusi attiecīgā apgabala vēlēšanu komisija.

6. Sapulces vadītājs netiek ievēlēts, bet iecelts.

7. Sapulces norisi nosaka nevis tās dalībnieki balsojot, bet sapulces prezidijs vai pat vienpersoniski tās vadītājs, neņemot vērā sapulces dalībnieku iebildumus. (Tā, piemēram, sapulces vadītājs atsakās likt uz balsošanu kāda pārstāvja kandidatūru.)

8. Iedzīvotāju pārstāvju izvirzīšana DzER notiek kādas sabiedriskas organizācijas sapulcē.

Ja jums ir bijis jāsastopas ar kaut vienu no augšminētajiem pārkāpumiem, varat uzskatīt, ka pārstāvju izvirzīšana priekšvēlēšanu sapulcei ir bijusi nelikumīga, un tātad ir pamats arī apšaubīt pašas priekšvēlēšanu sapulces tiesības izdarīt deputātu kandidātu atlasi visa vēlēšanu apgabala vārdā.

Šādos gadījumos ir paredzētas vēlētāju tiesības sūdzēties apgabala vēlēšanu komisijā un centrālajā vēlēšanu komisijā. Te gan jāpiebilst, ka pat centrālā vēlēšanu komisija sniedz skaidrojumus, kas nesaskan ar vēlēšanu likumu («Izvestija», 24.1.88.). Šie skaidrojumi komentēti «PJ» šā gada 27. janvārī un 2. februārī.

Lai šajā sarežģītajā situācijā panāktu demokrātisku atrisinājumu, LTF vēlēšanu koordinācijas centrs lūdz jūs rakstveidā darīt mums zināmus pārkāpumu faktus.

Vēstulē lūdzam norādīt

1. vēlēšanu apgabala numuru;

2. sapulces vietu un laiku;

3. par sapulci atbildīgās amatpersonas uzvārdu un ieņemamo amatu;

4. īsu un precīzu nolikuma pārkāpuma aprakstu;

5. autora vārdu, uzvārdu un adresi, vēlams arī tālruņa numurs papildu ziņu iegūšanai. (Pēc autora lūguma viņa vārdu neizpaudīsim.)

No jūsu vēstulēm var būt atkarīgs, vai jūsu izraudzītajam deputāta kandidātam tiks dota iespēja turpināt vēlēšanu cīņu. Līdz dažām priekšvēlēšanu sapulcēm atlicis ļoti maz laika, tādēļ, ja iespējams, lūdzu, paši nogādājiet vēstules centrā.


Adrese: 226050,

Rīga, Vecpilsētas iela 13/15,

LTF vēlēšanu koordinācijas centram,

MĀRIM STEINAM.