Latvijas PSR Ministru Padomē

No Barikadopēdija

Sabiedrībā gadiem ilgi veidojusies sociālā spriedze dažādu iemeslu dēļ, no kuriem neviens nav mazsvarīgs. Valdības izstrādātā ekonomisko reformu programma, kas tagad jāaplūko republikas ekonomiskās patstāvības gaismā, paredz pakāpeniski virzīties uz nosprausto mērķi.

Republikas valdība piešķir prioritāti tām problēmām, kas uzkrājušās iedzīvotāju apkalpošanas sfērā. Piemēram, diezgan liela pilsoņu daļa izsaka pamatotus pārmetumus pasta sakaru darbiniekiem, taču lielais kadru trūkums šajā jomā apgrūtina regulāru periodisko preses izdevumu piegādi abonentiem.

Republikas Ministru Padome nolēmusi 1990. gadā papildus piešķirt 2,5 miljonus rubļu to pasta sakaru darbinieku darba samaksai, kuri tieši piegādā iedzīvotājiem preses izdevumus, šī summa nav apliekama ar nodokļiem.

Sakaru ministrijai uzdots līdz 1990. gada 1. februārim izstrādāt programmu iedzīvotājiem sniedzamo maksas pakalpojumu apjoma palielināšanai. Paredzēts ar 1991. gada 1. janvāri ieviest ekonomiski pamatotus tarifus pasta sakaru pakalpojumiem republikānisko un vietējo periodisko izdevumu izplatīšanā, ekspedēšanā, pārvadāšanā, pārsūtīšanā un piegādāšanā, kā arī pamatotas republikānisko un vietējo periodisko izdevumu cenas.