Medicīnu — «no apakšas»!

No Barikadopēdija

Republikas mediķi izvirzījuši ideju par Latvijas Ārstu biedrības atjaunošanas nepieciešamību. Interesentu pieplūdums (vairāk nekā tūkstotis) bijušās Latviešu biedrības telpās nepārprotami liecināja, ka ārsts ar pašreizējo medicīnas stāvokli sabiedrībā nav mierā. Gadiem ilgi mediķu problēmām nav bijis nedz sociāla, nedz psiholoģiska rakstura izejas.

Būtu naivi cerēt, ka LĀB ir droša garantija visa ātrai atrisināšanai. Taču tās demokrātiskā ievirze rada plašāku lauku iniciatīvai un darbībai.

Laika gaitā nostiprinājusies kārtība šobrīd nevar akumulēt tos stimulus un risinājumus, lai pārkārtošanos sekmīgāk realizētu veselības aizsardzības jomā. Tas skar mediķu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, profesijas prestiža atjaunošanu, cīņu pret birokrātijas izpausmēm, profesionālas rīcības juridisko nodrošinājumu, decentralizācijas atbalstīšanu medicīnā un citus aspektus, kas formulēti LĀB statūtos.

Turklāt mediķi ir noilgojušies pēc kopības izjūtas, normālas biedrošanās iespējas, pēc tādas saskarsmes, kas vienotu un precīzāk ļautu apzināties savu vietu sabiedrībā. Vēsturiski informatīvajā sanāksmē savu svētību jaunajai biedrībai deva tādi cilvēki kā Ņina Stradiņa, profesori Lazovskis un Skuja, medicīnas zinātņu kandidāts Vīksna, rakstnieks Birze… Jāpiebilst, ka nebūt ne mazas cerības ar jaundibināmo LĀB, kas acīmredzot iekļausies Latvijas Tautas frontes sastāvā, saista arī jaunie mediķi, par savu profesionālo izaugsmi un tālāku stimulu, perspektīvas nodrošinājumu domājot.

Vēl kāda svarīga detaļa. Šādas biedrības eksistēšanas un nesamocītas funkcionēšanas pamats ir nebirokratizēta, demokrātiska struktūra, ko veido mediķi praktiķi. Šobrīd ikvienu iniciatīvu, kas vērsta uz sabiedrības atveseļošanu - kā tiešā, tā pārnestā nozīmē, ir grēks formalizēt, bīdīt vecajos rāmjos. Vai nu tā ir, vai nu tās nav. Dakteris Arnis Ozols izteicās precīzāk. Esi karsts vai esi auksts! Remdeno izspļauj!

A. PASTALNIEKS