Juristu biedrībā

No Barikadopēdija

Latvijas Juristu biedrības augstākais orgāns — kolēģija — kārtējā sēdē 29. aprīlī vērtēja notikumus Gruzijā kā pret tautu vērstu noziegumu. Izveidoja darba grupu V. Jākobsones vadībā, kas sagatavos alternatīvu projektu Nolikumam par demonstrācijām. T. Jundzis tika norīkots par Juristu foruma organizācijas komitejas priekšsēdētāju, organizācijas komiteja presē darīs zināmu, ja tehnisku iemeslu dēļ forumu no 13. maija nāksies pārcelt uz 20. maiju. Juristi vērtēja Nolikuma par dzīvokļu sadales kārtību projekta darba variantu, pagaidām tajā vēl ir daudz trūkumu. Nolemts izsludināt konkursus par LJB emblēmu un himnu, kā arī gada labākajiem juridiskajiem problēmrakstiem presē. Principā neiebilstot ar likumu noteiktai juristu neitralitātei, juristi vērtēja, ka Iekšlietu ministrija pārkāpusi savas pilnvaras un patvarīgi tulkojusi LPSR Konstitūciju, aizliedzot milicijas darbiniekiem sastāvēt Tautas frontē. Tā kā vajāšana par politiskiem uzskatiem notiek arī LPSR Prokuratūrā, tika izveidota darba grupa Jurista ētikas kodeksa izstrādāšanai. Tika apspriests stāvoklis Kuldīgas vēlēšanu apgabalā un daži citi jautājumi.

***

Mūsu redakcijā saņemta arī šāda satura vēstule:

«Mēs, LPSR Iekšlietu ministrijas Kirova rajona ugunsdzēsēju daļas LTF atbalsta grupas biedri, griežamies pie jums pēc padoma un palīdzības.

Iekšlietu ministrijas kolēģija šī gada 28. februārī pieņēma lēmumu, kurš, mūsuprāt, neatbilst LPSR Konstitūcijas 49. un 172. pantam.

Mēs tikām iepazīstināti ar šo lēmumu, ko politdaļas vadītājs motivēja kā pavēli, uzstādot ultimātu: izstāties no LTF rindām līdz šī gada otrā ceturkšņa beigām. Pretējā gadījumā mums draud atlaišana no darba.

Formulējums — neatbilstība dienestam Iekšlietu ministrijas daļā.

Neveselīgā spiediena rezultātā no LTF grupas, pretēji savai pārliecībai, jau izstājušies daudzi biedri. Ceram uz jūsu palīdzību.»

Seko desmit paraksti. Mūsuprāt, šī vēstule arī dod vielu pārdomām Latvijas juristiem.