Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA

No Barikadopēdija
Projekts. Latvijas PSR Augstākās Padomes DEKLARĀCIJA PAR LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS DARBĪBU REPUBLIKAS TERITORIJĀ

Sakarā ar jautājumu par Latvijas PSR Konstitūcijas 6., 7. un 49. panta grozīšanu Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome deklarē:

Latvijas Komunistiskās partijas pirmsākums ir 1904. gada 9. (22.) jūnijs, kad nodibinājās Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP) — viena no vecākajām strādniecības partijām;

1906. gadā partijas kongresā tika izlemts jautājums par LSDSP apvienošanu ar KSDSP ar nosaukumu «Latvijas novada sociāldemokrātijā» kā KSDSP autonoma teritoriālā organizācija;

pēc Latvijas sociāldemokrātijas sašķelšanas (1917. gada jūlijā kongresā tika precizēts partijas nosaukums LSD) divos spārnos (frakcijās) boļševiku frakcija 1919. gadā kļuva par patstāvīgu politisku partiju un pieņēma Latvijas Komunistiskās partijas nosaukumu;

Latvijas Komunistiskā partija divdesmitajos un trīsdesmitajos gados darbojās Latvijas Republikā kā nelegāla patstāvīga politiska partija un 1940. gadā pēc VK(b)P CK lēmuma tika iekļauta Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas sastāvā;

Latvijas Komunistiskā partija, kura mūsdienu pārbūves apstākļos PSKP sastāvā darbojas Latvijas teritorijā, uzskatāma par 1904. gada dibinātās Latvijas Komunistiskās partijas tiesisko mantinieci, un uz to tāpat kā uz jebkuru citu partiju vai sabiedrisko organizāciju attiecināma suverēnās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcija un likumi.

 

Latvijas PSR Augstākā Padome