Atbilde PSRS

No Barikadopēdija

Vakar parlaments pieņēma atbildes vēstuli PSRS Augstākajai Padomei, kas 20. novembrī bija izteikusi aicinājumu atcelt 14. novembra lēmumu «Par īpašas nozīmes milicijas vienības un PSRS Bruņoto spēku noziedzīgās darbības nepieļaujamību Latvijas Republikas teritorijā».

Atbildē norādīts, ka PSRS AP aicinājums tapis bez objektīvas informācijas par situāciju Latvijā, neņemot vērā, ka bruņotie spēki atklāti paziņo par mūsu parlamenta likumu un lēmumu neatzīšanu. Vēl uzsvērts — 14. novembra lēmums neietekmējot karadienestā esošo cilvēku ģimeņu materiālo labklājību, tas neesot arī uztverams kā armijas daļu ekonomiska blokāde, jo pamatā armija liek nodrošināta no savienības fondiem.

Vēstulē minēts, ka aizvien biežāk PSRS armijas veidojumi iejaucoties Latvijas Republikas iekšējās lietās, atklāti piedraudot lietot ieročus pret civiliedzīvotājiem un amatpersonām. Strauji palielinājies noziegumu skaits, ko militāristi izdarījuši pret civiliedzīvotājiem.

Beigu daļā teikts, ka Padomju Savienība vairākkārt ignorējusi Latvijas AP un valdības aicinājumu sākt sarunas par bruņoto spēku statusa noteikšanu. Atbildes vēstulē vēlreiz atkārtota prasība steidzami uzsākt sarunas, to veikšanai pilnvarot delegāciju.