Darbs tuvojas nobeigumam

No Barikadopēdija

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 1988. gada maija Plēnums, kas izskatīja jautājumu «Par republikas partijas organizācijas uzdevumiem darbaļaužu idejiski politiskās, internacionālās un patriotiskās audzināšanas pastiprināšanā tagadējā pārkārtošanās posmā» uzdeva komisijai, kas izveidota no republikas partijas darbiniekiem un zinātniekiem, objektīvi izpētīt situāciju Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā piecdesmito un sešdesmito gadu mijā.

LATINFORM korespondents griezās pie Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Partijas vēstures institūta direktores, vēstures zinātņu doktores Ļ. Zīles ar lūgumu pastāstīt par komisijas darbu.

— Demokratizācijas un atklātuma apstākļos arvien vairāk pieaug darbaļaužu interese par vēsturi, par tiem laika posmiem, kas nav raduši pietiekamu atspoguļojumu. Ārkārtīgi svarīgi un aktuāli ir arī starpnacionālo attiecību jautājumi. Kā teica M. Gorbačovs referātā partijas XIX Vissavienības konferencē, mums tie jāaplūko «pašreizējā padomju daudznacionālās valsts attīstības posma kontekstā. Jāapkopo mūsu uzkrātā pieredze. Jāizmanto viss vērtīgais un tajā pašā laikā jānoskaidro tas, no kā mums jāatbrīvojas.» Tādēļ komisija strādā, apzinoties augsto atbildību, kas tai uzlikta.

Komisija izpētīja Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas 1959. gada jūlija Plēnuma materiālus un apsprieda tos savās sēdēs. Lai izdarītu galīgos secinājumus, pieņemts lēmums dziļāk izanalizēt statistikas datus par kadru izvietojumu republikā un tā laika migrācijas procesus. Darbs tuvojas nobeigumam, un komisija cer tuvākajā laikā publicēt tā rezultātus presē. Mēs būtu ļoti pateicīgi tā laika notikumu lieciniekiem un dalībniekiem par papildu informāciju, ko lūdzam adresēt LKP CK Partijas vēstures institūtam (Rīgā, Raiņa bulvārī 15).

 

 LATINFORM