Neformāļi apvienojas

No Barikadopēdija
Neformālās Tautas frontes veidošanās

10. septembrī Mežaparkā sevi pieteica Neformālā Tautas fronte, kas apvieno vairākas neformālas kustības un organizācijas. Tās statūtu pirmās nodaļas pirmajā punktā ir teikts:

«Latvijas Neformālā Tautas fronte ir uz pilsoņu iniciatīvas pamata dibināta sabiedriski politiska kustība cīņai par demokrātisku tautas sociālismu.»

Tālāk — ceturtajā punktā:

«NTF biedri ar cieņu izturas pret demokrātijas, humānisma un sociālisma ideāliem...»

Viens no NTF pamatmērķiem, kā vairākkārt uzsvēra oratori, ir cīņa pret jebkādu varas monopolizāciju, par politisko plurālismu, «kurš var nodrošināt patiesas tautvaldības iedzīvināšanu un attīstību».

Aptuveni piecu stundu ilgajā pasākumā neviens no runātājiem neizteica neuzticību Latvijas Tautas frontei, kuras Statūtus un Programmu varējāt lasīt laikraksta 8. un 9. septembra numuros. Uz jautājumu, kādas ir jūsu attiecības ar Latvijas Tautas fronti, tika atbildēts, ka NTF plāno sadarboties ar to kā atsevišķa frakcija, un izteikta iespējamība, ka NTF varētu iekļauties LTF sastāvā kā atsevišķa nodaļa.

Tāpat no tribīnes tika izteikta doma, ka vienā Tautas frontē varētu pastāvēt divi spārni, pēc runātāju vārdiem — radikālais un liberālais.

Nobeigumā tika izveidota pagaidu vadība, kuras sastāvā ir Juris Ziemelis, Ints Cālītis, Imants Kulinskis, Jānis Čakstiņš, Visvaldis Lācis un Sergejs Jegarjonoks. NTF apvieno 184 grupas ar 1552 cilvēkiem.

Šobrīd ir pāragri šiem faktiem dot viennozīmīgu vērtējumu. Realitāti domāšanā un atbildību rīcībā pierādīs turpmākais.

A. AIVARS

[Aivars Pastalnieks]