Staļina personības kulta represiju nevainīgo upuru piemiņai

No Barikadopēdija

Visu nedēļu pa redakcijas tālruņiem mūsu lasītāji vaicāja, vai iepriekšējās sestdienas intervijā ar Andreju Dripi paustais ierosinājums guvis atbalsi. Runa ir par Klusuma brīdi Brāļu kapos pie Mātes Latvijas 25. martā. Atzinīgi vērtēta Staļina personības kulta represiju nevainīgo upuru piemiņas literārās komisijas nodēvēšana par Sirdsapziņas komisiju.

Tagad publikācija parādījusies arī laikrakstā «Literatūra un Māksla». Vakardienas numurā ar aizkustinājumu izlasīju Latvijas PSR rakstnieku, komponistu, mākslinieku, arhitektu, kino un teātra darbinieku kopīgo ielūgumu būt kopā ar viņiem 25. MARTĀ NO PLKST. 17 KLUSUMA BRĪDĪ UN ZIEDU NOLIKŠANĀ BRĀĻU KAPOS PIE MĀTES LATVIJAS, lai atcerētos tos, par kuru likteni sirds sāp katram godīgam cilvēkam un par ko mēs vēl tik maz zinām. Jo ir vēl pārāk daudz neskaidra, nepublicēta...

Telefona sarunās mūsu lasītāji dedzīgi atbalsta ideju, ka jāierosina Latvijas PSR Ministru Padomē izveidot speciālu komisiju, kas lietpratīgi un zinīgi ieviestu skaidrību tik sāpošajās pagātnes peripetijās.

Vēl kāds lūgums jums, cienījamie lasītāji! Pēc šā Klusuma brīža atrakstiet mums! Par ko? — Par to, par ko sirds liek teikt!

Vakar, «Literatūrā un Mākslā» pausto aicinājumu lasot, radās milzu prieks, ka idejas sēkla dāsnā augsnē kritusi. Un, pateicības vārdus teikt gribēdams, tūdaļ pat piezvanīju mums visiem pazīstamajai un cienītajai Tautas māksliniecei Džemmai Skulmei. Sarunā viņa atgādināja jau senāk paustu domu: — Ir daudz pateikts, bet jāpasaka līdz galam. Ir jābūt drosmei ielūkoties spogulī...

* * *

Staļina personības kulta represiju nevainīgo upuru piemiņas literārās komisijas nākamā sēde notiks jaunnedēļ.

ANDREJS CĪRULIS