Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējā kongresā

No Barikadopēdija

3. februārī Latvijas Komunistiskās partijas CK Politiskai izglītības namā sākās Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress. Zālē bija vairāk nekā 700 delegātu.

69,7 procenti ievēlēto delegātu ir komunisti. Ievēlēto delegātu vidū ir 517 latvieši, 145 krievi, 36 ebreji, 16 baltkrievi, 15 ukraiņi, 6 armēņi, 2 grieķi, 1 gruzīns, 1 igaunis un 1 lietuvietis. 51 delegāts darbojas kādā no vietējiem partijas vai padomju orgāniem. 303 delegāti ir LTF biedri.

Uz kongresu ir uzaicināti republikas vadītāji, partijas rajonu un pilsētu komiteju pirmie sekretāri, rajonu un pilsētu tautas deputātu padomju izpildkomiteju priekšsēdētāji, radošo savienību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji un saimnieciskie vadītāji, kas aktīvi sadarbojas ar presi, televīziju un radio. Kongresa darbā piedalās viesi no Lietuvas un Igaunijas.