LĻKJS CK birojam

No Barikadopēdija


Maskavā notikušajā PSRS Tautas deputātu kongresā deputāts no VĻKJS, Ukrainas ĻKJS Čerkasu pilsētas komitejas pirmais sekretārs S. Červonopiskis savā runā izteica nepamatotu apgalvojumu par bruņotajām triecienvienībām Baltijā un Gruzijā, kuras organizējot šo tautu ievēlētie deputāti, dodams mājienu par analoģiju ar hitlerisko SA (штурмовые отряды – Sturmabtelung – triecienvienības).

Kā nereti izteikušies mūsu valsts vadītāji: demokrātija nenozīmē visatļautību. Tiesiskā valstī, kas ir jāveido nepārtraukti, nevienam nav tiesību nesodīti apvainot veselas tautas profašismā, uzkurinot šovinistisko histēriju.

Mēs nevēlamies, lai mūs identificē ar apmelotāju S. Červonopiski, tāpēc aicinām Latvijas ĻKJS CK biroju iesniegt VĻKJS CK plēnumā prasību atsaukt deputātu S. Červonopiski kā nekompetentu un negodīgu, turklāt komjaunatni kompromitējošu, kā arī izskatīt jautājumu par viņa atrašanos komjaunatnē.

Tā kā LĻKJS CK biroja sastāvā ir gan armijas, gan partijas CK un citi pārstāvji, bet nav neviena lauku rajonu pārstāvja, uzskatām, ka biroja sēdē, kurā tiks apspriests minētais jautājums, ar balsstiesībām jāpiedalās visu rajonu un pilsētu komiteju pirmajiem sekretāriem.

LĻKJS Rīgas rajona komitejas darbinieki un biroja locekļi:

J. MARGĒVIČS, U. BĀRBALIS, J. RIZA,

J. OZOLA, I. LUKOSJUS, A. METEĻSKA,

I. SAULĪTE, A. SAVKO, I. KRASTIŅA,

E. OLŠTEINS, G. GETLIŅŠ