Lietuvas Republikas vadītāju telegramma A. Gorbunovam

No Barikadopēdija

Lietuvas Republikas AP priekšsēdētājs V. Landsberģis un MP priekšsēdētāja K. Prunskiene nosūtījuši telegrammu Latvijas PSR AP priekšsēdētājam, kurā izsaka sirsnīgu pateicību A. Gorbunovam un Latvijas PSR AP deputātiem par atbalstu Lietuvas tautas neatkarības centieniem.

Vakar Rīgā notika LTF frakcijas deputātu sanāksme. Priekšplānā Ilmārs Geige no Ventspils — vienīgais lībietis Latvijas parlamentā, kuri centīsies aizstāvēt savas mazās tautas intereses.

Deputāti apsprieda Latvijas Neatkarības deklarācijas projektu. J. Kinna tika levēlēts par vienu no diviem frakcijas priekšsēdētāja I. Godmaņa vietniekiem.

Tika apspriesta platforma sarunām Maskavā.

ULDA BRIEŽA foto